Avoin yliopisto

Avoin yliopisto:
Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta.

Taideyliopiston avoimen yliopiston toimintamuotoja ovat itse järjestetty opetus, tutkinto-opetukseen integroitu opetus ja yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävä opetus. Opetus järjestetään Helsingissä Taideyliopiston tiloissa.

Ota yhteyttä Taideyliopiston avoimen yliopiston henkilökuntaan: avoin@uniarts.fi. Avoimen kampuksen uutiskirjeet pääset tilaamaan tästä linkistä.

Avoimen yliopiston opetustarjonnan löydät sivulta Kurssit.

Ilmoittautuminen

Kurssit-alasivulta löydät ajankohtaisen opetustarjonnan. Kurssikalenteria voi selata mm. koulutusalan tai oppiaineen perusteella. Haku toimii esimerkiksi kurssin nimellä.

Aikaisempien lukukausien opetus on nähtävissä osoitteessa Opintopolku-palvelussa.

Ilmoittautuminen

Taideyliopiston avoimeen yliopistoon ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake, joka löytyy kurssikalenterista.

Hakuaika syyslukukauden opetukseen on elokuussa, kevätlukukauden opetukseen marras-joulukuussa ja kesäopetukseen huhti-toukokuussa. Lisäksi yksittäisiä kursseja voi avautua haettavaksi myös muina aikoina, joten Kurssit-sivua kannattaa tarkkailla säännöllisesti. Pääsääntöisesti opintojaksoille valitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta usein opintojaksoihin voi liittyä myös tasokoe, koesoitto, motivaatiokirje, ennakkotehtävä tai vastaava. Näistä tiedotetaan opintojaksokohtaisesti. Tutkinto-opetukseen integroiduissa opinnoissa opiskelijavalinnasta päättää opetuksen järjestävä aineryhmä / koulutusohjelma / opetusalue. Opiskelijavalinnat tehdään resurssien ja opiskelijoiden valmiuksien perusteella. Opiskelupaikkapäätöksestä tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Avoin haku

Avoimen haun kautta voi hyvin perustelluissa erityistapauksissa hakea opinto-oikeutta Taideyliopiston opetukseen, jota ei tarjota avoimessa yliopistossa. Haku tulee kohdentaa tiettyyn opintojaksoon, joka on lukuvuoden opetustarjonnassa. Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaisiin opetussuunnitelmat löytyvät Taideyliopiston verkkosivuilta. Kaikkea opetussuunnitelmien mukaista opetusta ei järjestetä vuosittain, opetusajat ovat WebOodissa.

Avoimen haun kautta voi hakea luento-opetukseen ja ryhmäopetukseen. Henkilökohtaiseen opetukseen ei myönnetä avoimen yliopiston opinto-oikeuksia.

Opinto-oikeus voidaan myöntää mikäli hakijan taustaopinnot ja valmiudet ovat riittävät ja opetusryhmissä on tilaa. Opiskelijan soveltuvuus varmistetaan tarvittaessa esimerkiksi tasokokeella tai ennakkotehtävällä. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti päivisin ja toteutetaan samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoja erillisopinto-oikeuden hakemisesta voit kysyä avoimen yliopiston toimistosta: avoin@uniarts.fi.

Opinto-oikeutta haetaan avoimen yliopiston hakuaikoina Taideyliopiston avoimen yliopiston kautta ja sen myöntää opinnoista vastaava aineryhmä/koulutusohjelma/opetusalue.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova sen jälkeen kun opinto-oikeudesta on ilmoitettu opiskelijalle. Ilmoittautumisajan ollessa käynnissä voit itse muokata ilmoittautumislomakkeen tietoja tai perua osallistumisen. Muokkaa tietojasi -linkki löytyy ilmoittautumislomakkeen sähköpostivahvistuksesta. Mahdolliset peruutukset tulee osoittaa Taideyliopiston avoimeen yliopistoon viikkoa ennen kurssin alkua, ei kurssin opettajalle.

Jo maksettu kurssimaksu palautetaan vain sairastapauksessa lääkärintodistusta vastaan. Opintomaksua ei palauteta, mikäli opiskelija jättää saapumatta opetukseen tai keskeyttää opinnot. Mikäli opiskelija peruu opinto-oikeutensa peruutusehtojen vastaisesti, kurssin hinnasta veloitetaan opintomaksu täysimääräisenä.

Opiskelu avoimessa yliopistossa

Opintoneuvonta

Opettajat antavat henkilökohtaista opintoneuvontaa opetuksen yhteydessä ja vastaavat opintojen suorittamiseen liittyviin kysymyksiin. Yleistä opintoneuvontaa saa Taideyliopiston avoimen yliopiston henkilökunnalta: avoin@uniarts.fi. Avoimen yliopiston toimistossa vastataan myös opetuksen käytännön järjestelyjä koskeviin kysymyksiin.

Opiskelutaidot.fi-sivuilta löydät materiaalia avoimen yliopiston opiskelijan opiskelutaidoista, blogeja sekä tietoa opiskelutaitoilloista, joihin voi osallistua verkon kautta.

Erilaisista opiskelumahdollisuuksista ja avoimen yliopiston toiminnasta Suomessa löydät tietoa Opintopolku-verkkopalvelusta. Aikuiskoulutustuesta, opintovapaasta ym. opintososiaalisista asioista saa ajankohtaista tietoa TE-toimistosta, Kansaneläkelaitoksesta ja Koulutusrahastosta. 

Opintomaksut

Taideyliopiston avoin yliopisto perii lukukausittain opintomaksun opintopalveluista, opetuksen erityisjärjestelyistä ja oppimateriaaleista. Avoimen yliopiston itse järjestämässä opetuksessa, perusopetukseen integroidussa opetuksessa ja avoimen haun piiriin kuuluvassa opetuksessa opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan ja on 15 € opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden.

Opintomaksu voidaan palauttaa osallistumisen peruutuksen yhteydessä vain sairastapauksessa lääkärintodistuksella tai jos kurssi perutaan avoimen yliopiston puolesta.

Taideyliopiston avoimen yliopiston opintomaksuissa noudatetaan valtion maksuperustelakia 21.2.1992/150 sekä valtioneuvoston asetusta yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista 17.12.2009/1082. 

Osallistuminen opetukseen

Luento-opetukseen kannattaa osallistua mahdollisimman paljon, koska kuulusteluissa edellytetään luennoilla esitettyjen tietojen hallintaa. Läsnäolovaatimus luentokursseilla on yleensä n. 80 %. Mikäli opiskelija ei osallistu luennoille riittävästi, hänen tulee suorittaa lisätehtäviä, joista sovitaan erikseen kyseisen kurssin opettajan kanssa.

Ryhmätyöskentelyjaksoilla tai käytännön osaamista kehittävillä opintojaksoilla edellytetään aktiivista läsnäoloa ja osallistumista opetukseen.

Osallistumista koskevat kriteerit selvitetään opetuksen yhteydessä. Opiskelijan kannattaa varmistaa nämä kriteerit ajoissa. Joillakin opintojaksoilla saattaa olla mahdollista korvata pieni määrä poissaoloista lisätehtävillä, joista sovitaan opettajan kanssa. 

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät kuulu Taideyliopiston tapaturmavakuutuksen piiriin, joten heitä ei ole vakuutettu opetuksen yhteydessä sattuvien tapaturmien varalta. Vakuutuksen hankkiminen on kunkin opiskelijan omalla vastuulla.

Palaute

Opintojakson päättyessä opiskelijoita pyydetään usein täyttämään palautelomake. Palautteita käytetään opetuksen ja opintojen sisällön kehittämiseen. Palautetta avoimen yliopiston palveluista ja opinnoista voi lähettää myös avoimen yliopiston toimistoon.

Opintorekisteri ja tietosuoja

Opiskelija merkitään opintorekisteriin, kun hän on ilmoittautunut opetukseen ja saanut opinto-oikeuden. Avoimen yliopisto-opetuksen kaikki opintosuoritukset kirjataan Taideyliopiston opintorekisteriin.

Opintosuoritusotteita ja todistuksia voi pyytää avoimen yliopiston toimistosta. Todistusten toimitusaika on 1–2 viikkoa ja niitä pyydettäessä on opintomaksun oltava suoritettu.

Nimenmuutos tai uusi osoite tulee ilmoittaa viipymättä avoimen yliopiston toimistoon. Opintorekisterin tietoihin sovelletaan tietosuojalain ja -asetuksen säännöksiä.

Tietosuoja Taideyliopistossa

Opintojen liittäminen osaksi tutkintoa

Opiskelija voi halutessaan yhdistää avoimen yliopiston opintosuoritukset osaksi tutkintoaan sen mukaan, miten vastaanottava organisaatio päättää suoritusten vastaavuudesta. Avoimen yliopiston opinnot on suunniteltu Taideyliopiston tutkinto-opintoja vastaaviksi. Akatemioiden osastot/opetusneuvostot hyväksyvät avoimen yliopisto-opetuksen tutkintovaatimukset ja aineryhmät/opetusneuvostot hyväksyvät opettajat.

Opiskelu avoimessa yliopistossa ei johda tutkintoon, vaan yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi on pyrittävä pääsykokeen kautta. Avoimen yliopiston väylä ei ole käytössä Taideyliopistossa.

 

Taideyliopiston oppimateriaalit

 

Yhteistyöoppilaitokset

Yhteistyöoppilaitokset

Yhteistyöoppilaitokset järjestävät Taideyliopiston avoimen yliopiston opetusta eri puolella Suomea. Opettajina opinnoissa ovat Taideyliopiston omat opettajat tai muut yliopiston hyväksymät alan ammattilaiset ja asiantuntijat.

Avoimen yliopisto-opetuksen periaatteena on tarjota kaikille, koulutustaustasta riippumatta mahdollisuus yliopisto-opintoihin. Opetus vastaa yliopiston perusopetusta ja lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Näitä Avoimen yliopiston periaatteita noudatetaan myös yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävässä opetuksessa. Yhteistyöoppilaitokset ovat mm. kesäyliopistoja, kansalais- ja työväenopistoja sekä kansanopistoja.

Pyrkimyksenämme on tarjota mahdollisuus taiteen yliopistotasoisiin opintoihin mahdollisimman laajasti. Taideyliopiston avoin yliopisto haluaa panostaa nykyisten yhteistyökumppaneiden lisäksi myös uusien yhteistyöoppilaitosten kanssa järjestettävään opetukseen. Ota yhteyttä meihin (avoin@uniarts.fi), jos olet kiinnostunut järjestämään Taideyliopiston avointa yliopisto-opetusta oppilaitoksessasi.

Ohjeet yhteistyöoppilaitosten kursseille ilmoittautumiseen löytyvät oppilaitosten omilta verkkosivuilta.