Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus:

Erikoistumiskoulutus käynnistyy ensi vuonna

Erikoistumiskoulutus käynnistyy ensi vuonna

Tulevaisuudessa Taideyliopistossa maisteritutkinnon suorittaneet voivat osallistua erikoistumiskoulutuksiin.

Ensimmäinen haku koulutuksiin avataan vuoden 2017 syksyllä, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää sille rahoituksen. Ministeriö rahoittaa koulutuksesta puolet. Toinen puoli rahoitetaan muulla mahdollisella tukirahoituksella sekä osallistujien tai heidän työnantajiensa maksamilla kurssimaksuilla.

Taideyliopisto on ollut aktiivisesti mukana yliopistojen yhteisessä koulutusten kehittämistyössä ja toteuttanut 2010–2015 erikoistumiskoulutusten pilotteja, joita ovat olleet Taidealojen yleisötyön johtaminen, Kehittyvä rehtori – taidealojen rehtoreiden johtamiskoulutus sekä Taiteilija–kehittäjä-erikoistumiskoulutus.

Taideyliopiston koordinoiman ja OKM:n rahoittaman erikoistumiskoulutusten kehittämishankkeen yhteistyökumppaneita ovat Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto sekä laaja taidealojen työelämän yhteistyöverkosto.

Yhteistyön tavoitteena on tarkastella taidealoja laajasti kokonaisuutena, tunnistaa tulevaisuuden taiteilijoiden ja taidealojen koulutustarpeet, sekä rakentaa yhdessä tulevaisuuden taidetyötä ja taiteilijan osaamista kehittäviä erikoistumiskoulutuksia.

Taidealojen erikoistumiskoulutuksien yhteisenä teemana on taide ja taiteilijat yhteiskunnassa. Kehitteillä on seuraavia kursseja:

  • Taiteilija–kehittäjä-erikoistumisohjelma
  • Monimuotoisen taidepedagogiikan erikoistumisohjelma
  • Taidelaitosten yleisötyön erikoistumisohjelma
  • Taide yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -erikoistumisohjelma

Lisätietoja: Sirke Pekkilä, projektipäällikkö

puh. 050-5262 004, sirke.pekkila@uniarts.fi