Kurssit

Ilmoittautuminen syksyn opetukseen käynnistyy tiistaina 7. elokuuta klo 9.00.

Kurssivalikoimassa on kursseja kaikilta Taideyliopiston taiteenaloilta ja opetus perustuu yliopiston tutkintovaatimuksiin. 

Takaisin

Taideyliopiston avoimen yliopiston kurssitarjonta syksylle 2018 on julkaistuAika:

Sisältö:

TANSSI, KLOVNERIA, KUVATAIDE, MUSIIKKITEKNOLOGIA, POP- JA JAZZLAULU, NÄYTTELIJÄNTYÖ, TAITEEN JOHTAMINEN, KULTTUURIYRITTÄJYYS, SOITTIMENRAKENTAMINEN, MUSIIKKITERAPIA, KEHONHUOLTO, VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Kurssitarjonta Taideyliopiston syksyllä 2018 alkaviin avoimen yliopiston opintoihin on nyt julkaistu kurssikalenterissamme (http://avoinkampus.uniarts.fi/fi/web/avoinkampus/kurssit). Tarjolla kymmeniä erilaisia kuvataiteen, musiikin, teatterin ja tanssin alan kursseja ja laajempia opintokokonaisuuksia. Tutustu tarjontaamme ja löydä omasi.

Ilmoittautuminen opetukseen käynnistyy tiistaina 7. elokuuta klo 9.00. Kurssivalikoimassa on kursseja kaikilta Taideyliopiston taiteenaloilta ja opetus perustuu yliopiston tutkintovaatimuksiin. 

Kehitämme Taideyliopiston avointa yliopisto-opetusta vastaamaan entistä paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin. Syyslukukauden tarjonnassamme on useita kursseja ja kokonaisuuksia, joiden avulla voit kehittää ja laajentaa omaa taidealan ammattiosaamistasi.

Lue lisää opiskelusta avoimessa yliopistossa osoitteessa http://avoinkampus.uniarts.fi/avoin-yliopisto tai kysy sähköpostitse avoin@uniarts.fi

Konstuniversitetets öppna universitets kursutbud för hösten 2018 har publicerats

DANS, CLOWNERI, BILDKONST, MUSIKTEKNOLOGI, POP- OCH JAZZSÅNG, SKÅDESPELARARBETE, KONSTFÖRVALTNING OCH KULTURFÖRETAGANDE, INSTRUMENTBYGGE, MUSIKTERAPI, KROPPSVÅRD, MUSIKFOSTRAN

Utbudet för Konstuniversitetets öppna universitetskurser med start hösten 2018 har nu publicerats i vår kurskalender (http://avoinkampus.uniarts.fi/sv/web/avoinkampus/kurser).

I utbudet finns ett tiotal kurser i bildkonst, musik, teater, dans, såväl som större studiehelheter. Bekanta dig med vårt kursutbud och hitta det som passar dig.

Anmälan till vårens undervisning inleds tisdagen den 7 augusti kl. 9.00. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen utgår från universitetets examensfordringar.

Vi utvecklar Konstuniversitetets öppna universitetutbildning till att bättre svara de förändrade krav som finns i arbetslivet. I höstens kursutbud finns ett flertal kurser och studiehelheter med vilka du kan utveckla och bredda din egen expertis inom konstbranscherna.

Läs mera om öppna universitetsstuder på http://avoinkampus.uniarts.fi/sv/web/avoinkampus/oppna-universitetet eller kontakta oss via epost avoin@uniarts.fi

 

The Open University courses for autumn 2018 have been published

DANCE, CLOWNING, FINE ART, MUSIC TECHNOLOGY, POP AND JAZZ, ACTING, ARTS MANAGEMENT, INSTRUMENT BUILDNING, MUSIC THERAPY, SOMATICS, MUSIC EDUCATION

The Open University courses starting in autumn 2018 have been published in the Open campus course calendar: linkki

Tens of courses in fine arts, music, theatre and dance, as well as larger study modules will be among the courses starting this autumn. Check out the course list and find something suitable for you!

Enrolment for the autumn courses will start on Tuesday 7 August 9:00 AM. Courses are offered from all art fields at the University of the Arts Helsinki, and the teaching is based on the university’s degree requirements.

We are developing the Open University curriculum to better respond to the changing working life requirements for arts professionals. Among the autumn courses you will find several courses and study modules with which you can develop and broaden your expertise in your specialty of art.

Read more about studying at the Open University at http://avoinkampus.uniarts.fi/en/web/avoinkampus/open-university or contact us at  avoin@uniarts.fi

Haku: 31.7.2018 mennessä