Täydennyskoulutus


Taideyliopiston täydennyskoulutus tukee erityisesti musiikin, eri taidealojen ja opetusalan ammattilaisten osaamisen kehittämistä ja työssä uudistumista. Kursseille voi osallistua kiinnostuksen mukaan myös muilta aloilta. Kurssien ja laajempien koulutusten tavoitteena on tarjota taiteita ja kulttuuria kiinnostavasti ja monipuolisesti lähestyvä kohtaamisen ja vuorovaikutuksen forum sekä antaa uusia välineitä kehittyvään työhön ja organisaation uudistumiseen. Keskeisenä tavoitteena on innostaa ja antaa tukea kulttuurin ja eri alojen uudistuvaan yhteistyöhön.

Täydennyskoulutuskoulutuksen muotoja ovat lyhytkurssit, seminaarit, asiantuntijafoorumit, laajat koulutukset ja erikoistumiskoulutukset. Aiempina erikoistumiskoulutuksina on toteutettu mm. Kehittyvä rehtori -johtamiskoulutus 30 op., Taiteilija kehittäjänä -erikoistumiskoulutus 30 op., sekä Taidelaitosten yleisötyön erikoistumiskoulutus 30 op. Parhaillaan on valmisteilla uusia, tulevaisuuden asiantuntijatehtäviin valmentavia erikoistumiskoulutuksia.

Täydennyskoulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Kunkin kurssin kohdalta pääset ko. kurssin hakulomakkeeseen. Täydennyskoulutuksen kurssit ovat pääsääntöisesti maksullisia. Opetushallituksen rahoittamat koulutukset ovat puolestaan maksuttomia. Kunkin kurssikuvauksen kohdalla kerrotaan vielä erikseen, onko kurssi maksullinen vai maksuton ja sisältyykö kurssimaksuun arvonlisävero. Uusien verohallinnon säännösten mukaan kurssimaksuun tulee lisätä alv-osuus 24%. Mikäli kurssi on osa Taideyliopiston opetussuunnitelmien mukaista opetusta, silloin se on alvitonta koulutusta. Kurssimaksu laskutetaan kurssilaisilta kurssin alussa.

Täydennyskoulutuksen opiskelija saa opinnoistaan todistuksen ja voi halutessaan liittää opinnot osaksi tutkintoaan tai lisäopintoja. Vastaanottava organisaatio päättää suoritusten vastaavuudesta. 

Henkilökohtaisesti suoritetuista kurssimaksuista kannattaa hakea verovähennys. Työntekijän työssään tarvitseman ammattitaitoa ylläpitävän tai edistävän koulutuksen tai uralla etenemiseen tai työtehtävien kehittymiseen tähtäävän koulutuksen kustannukset ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja. (Linkki Vero.fi -sivuille: Koulutusmenot henkilöverotuksessa)

 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli kurssilainen esteen ilmaantuessa ei peru osallistumistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua, ilmoittautuneelta peritään 40 % kurssimaksusta. Viime hetken peruutus voidaan hyväksyä kuluitta vain, jos osallistujalla on esittää lääkärintodistus. Koulutuksen alettua tehdyistä peruutuksista osallistumismaksu peritään kokonaan. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Esteen sattuessa osallistuja voi antaa paikkansa esim. kollegalle.

Täydennyskoulutuksen opinnot on mitoitettu siten, että ne vastaavat laajuudeltaan Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja. Täydennyskoulutuksen kurssit ja koulutukset suunnitellaan yhteistyössä taidealojen työelämän ja yliopiston kanssa. Keskeisenä tavoitteena on antaa innostavan ja osallistujan tarpeita vastaavan koulutuksen kautta hyviä eväitä, uusia välineitä ja rohkeutta kohdata erityisesti tulevaisuuden ja muuttuvan työn ja yhteiskunnan haasteet. Kehittämistyön keskeisenä materiaalina ovat myös kursseista ja koulutuksista saadut palautteet ja kehittämisehdotukset.

 

Lisätietoja täydennyskoulutukseen hakemisesta voit kysyä täydennyskoulutuksen projektipäälliköltä: sirke.pekkila@uniarts.fi