Title Categories
Taiteellis-tuotannollinen ajattelu Educational sector: Theatre and Dance Type: Open University Subjects: Arts Management Dance Theatre and Drama Arts management and entrepreneurship Dance pedagogy
Turun kristillinen opisto: Lastenmusiikkikurssi, syksy 2019 Educational sector: Music and Sound Art Pedagogy and Arts Education Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Music Education
Tampereen kesäyliopisto: Pellen putsaus – neutraalinaamion ja punanenän risteyksessä, kesä 2019 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Theatre and Drama
Tampereen kesäyliopisto: Varhaisiän musiikkikasvatus, syksy 2019 Educational sector: Music and Sound Art Pedagogy and Arts Education Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Music Education
Tampereen kesäyliopisto: Musiikkikasvatusteknologia yhteismusisoinnin työvälineenä, syksy 2019 Educational sector: Music and Sound Art Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Music Education Music Technology
Tampereen kesäyliopisto: Luova yrittäjä I, syksy 2019 Educational sector: Arts Sector Management and Entrepreneurship Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Arts management and entrepreneurship
Länsi-Suomen opisto: Tanssitaiteen perusteet (20 op), 2019-20 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Exercise and dance
Riveria kansanopisto: Näyttelijäntyö (40 op), 2019-20 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Theatre and Drama
Työväen Akatemia: Näyttelijäntaide (20 op), 2019-20 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Theatre and Drama
Helsingin seudun kesäyliopisto: Teatteri ja kasvatus, perusopinnot (25 op), 2019-20 Educational sector: Theatre and Dance Pedagogy and Arts Education Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Theatre and Drama Arts Education
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus Educational sector: Arts Sector Management and Entrepreneurship Type: Open University Subjects: Arts Management Working Life Skills Arts Management Arts management and entrepreneurship
Kansantanssin jatkokurssi Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Folk Music Exercise and dance
Cross-cultural printmaking Educational sector: Fine Art Type: Open University Subjects: Printmaking
Art & Energy Educational sector: Fine Art Type: Open University Subjects: Joint studies in Fine Art
Vanhan musiikin seminaari Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Early Music
Figuratiivinen veistäminen Educational sector: Fine Art Type: Open University Subjects: Sculpture
Lastenmusiikkikurssi Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music Education
Soitinrakennus ja huolto 1 - Kokeelliset soittimet Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Instrument Building and Upkeep
Soitinrakennus ja huolto 1: Huuliharpun rakenne, viritys ja huolto Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Instrument Building and Upkeep
Etno-kielisoitinten sähköinen äänentoisto Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Folk Music Instrument Building and Upkeep
Performance and learning coaching 1 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Performing coaching
Performance and learning coaching 2 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Performing coaching
Preparatory course in electroacoustic music Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music Technology
Live Electronics Atelier Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music Technology
SuperCollider Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music Technology
Generative Arts Café Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music Technology
Lauluntekeminen Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music Education
Äänitys ja äänituotanto Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music Technology
Nykytaiteen historia Educational sector: Theatre and Dance Type: Open University Subjects: Theatre and Drama
Äänen kulttuurinen historia Educational sector: Theatre and Dance Type: Open University Subjects: Theatre and Drama Äänisuunnittelu
Ääni esityksessä Educational sector: Theatre and Dance Type: Open University Subjects: Theatre and Drama Äänisuunnittelu
Taide, ääni, teoria Educational sector: Theatre and Dance Type: Open University Subjects: Theatre and Drama Äänisuunnittelu
Bouffon-kurssi Educational sector: Theatre and Dance Type: Open University Subjects: Theatre and Drama
Immersiivisen teatterin kurssi Educational sector: Theatre and Dance Type: Open University Subjects: Theatre and Drama
Jazz- ja improvisointiworkshop Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Jazz Vocal Music
Kansanmusiikkipedagogiikan luovat menetelmät opettajan työssä Educational sector: Music and Sound Art Pedagogy and Arts Education Type: Open University Subjects: Folk Music Music Education Arts Education
Brazil Jazz – Bossa nova ja Samba osana jazzlauluilmaisua Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Jazz Vocal Music
Paikka- ja tilasidonnainen taide: ValoTaideValo Educational sector: Fine Art Theatre and Dance Type: Open University Subjects: Time and Space Arts Valosuunnittelu
Jazzharmonia 1 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Jazz
Taiteen esittämiskäytännöt, syventävä jakso Educational sector: Fine Art Type: Open University Subjects: Joint studies in Fine Art
Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi Educational sector: Arts Sector Management and Entrepreneurship Other Type: Open University Subjects: Arts Management Working Life Skills Arts Management Arts management and entrepreneurship
Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys Educational sector: Arts Sector Management and Entrepreneurship Other Type: Open University Subjects: Arts Management Working Life Skills Arts Management Arts management and entrepreneurship
Entrepreneurship in the arts Educational sector: Music and Sound Art Arts Sector Management and Entrepreneurship Type: Open University Subjects: Arts Management Arts Management Arts management and entrepreneurship
Cultural planning and creative placemaking Educational sector: Music and Sound Art Arts Sector Management and Entrepreneurship Type: Open University Subjects: Arts Management Arts Management Arts management and entrepreneurship
Cultural Economics Educational sector: Music and Sound Art Arts Sector Management and Entrepreneurship Type: Open University Subjects: Arts Management Arts Management Arts management and entrepreneurship
Music business Educational sector: Music and Sound Art Arts Sector Management and Entrepreneurship Type: Open University Subjects: Arts Management Arts Management Arts management and entrepreneurship
Cultural Policy Framework and Trends Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Arts Management Arts Management Arts management and entrepreneurship
Art, value and society Educational sector: Music and Sound Art Arts Sector Management and Entrepreneurship Type: Open University Subjects: Arts Management Arts Management Arts management and entrepreneurship
Jouhikon ja pienkanteleen rakennus Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Folk Music Instrument Building and Upkeep
Global Rhythmics 1 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Global Music
Musical traditions of the world Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Global Music
Electroacoustic music seminar Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music Technology
Harmonikanhuolto Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Instrument Building and Upkeep
Kielisoitinhuolto (Kitara ja mandoliini) Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Instrument Building and Upkeep
Creative skills 1 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Creative musician skills
Luomus 2 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Creative musician skills
Luomus 5 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Creative musician skills
Sound Art Aesthetics and Practices Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Sound Art
SoundShare Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Sound Art
Kuoronjohto B Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Conducting
Kuoronjohto-opinnot, taso C Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Conducting
Sovitus 1 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Jazz
Jazzsäveltapailu 3 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Jazz
Sovitus 2 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Jazz
Jazzharmonia 2 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Jazz
Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Jazz
Jazzrytmiikka 1 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Jazz
Musiikin historian teemakurssi: Suomen taidemusiikin historia Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music History
Aikamme musiikin luentosarja Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music History
Länsimaisen taidemusiikin historia 1: johdanto Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music History
History of Western Art Music 1: Introduction Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music History
Länsimaisen taidemusiikin historia 3: Klassisismista romantiikkaan Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music History
History of Western Art Music 3: From Classical to Romantic Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music History
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 1 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Composition and Music Theory
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 3 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Composition and Music Theory
Soitinrakennus ja huolto 1 - Työturvallisuuskoulutus Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Instrument Building and Upkeep
Korut kansanmusiikissa Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Folk Music
Dance, music and song from Tanzania as expression Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Folk Music Vocal Music Exercise and dance
Kansanmusiikin historian perusteet Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Folk Music Music History
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Performing coaching
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 2 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Performing coaching
Musiikin tietotekniikka Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music Technology
Ruotsi, toinen kotimainen kieli Educational sector: Music and Sound Art Other Type: Open University Subjects: Language and communication
Sähköpostienglanti Educational sector: Music and Sound Art Other Type: Open University Subjects: Language and communication Written Communication
Email English Educational sector: Music and Sound Art Other Type: Open University Subjects: Language and communication Written Communication
Jazzmusiikin historian perusteet Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Jazz
Barokkitanssi Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Exercise and dance Early Music
Vocal art, Introduction to working life Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Exercise and dance Early Music
Barokkiakatemia: Ranskalainen tanssisarja Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Early Music
Barokkiakatemia: Johdanto ranskalaisten barokkitanssien retoriikkaan Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music History Early Music
Barokkiakatemia: Barokkimusiikin satsi- ja analyysityöpaja Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Composition and Music Theory Early Music
Barokkiakatemia: Henry Purcell aikalaisineen Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Early Music
Yleispedagoginen luentosarja Educational sector: Music and Sound Art Pedagogy and Arts Education Type: Open University Subjects: Music Education
Lecture series of general pedagogy Educational sector: Music and Sound Art Pedagogy and Arts Education Type: Open University Subjects: Music Education
Taidefilosofian perusteet Educational sector: Fine Art Type: Open University Subjects: Joint studies in Fine Art
Philosophy of art, advanced course Educational sector: Fine Art Type: Open University Subjects: Joint studies in Fine Art
Piirustus ja havainto: Piirustusluokka Educational sector: Fine Art Type: Open University Subjects: Joint studies in Fine Art
Äänellisen ja kehollisen liikeilmaisun tutkimusryhmä Educational sector: Music and Sound Art Fine Art Theatre and Dance Other Type: Open University Subjects: Exercise and dance Dance Theatre and Drama Time and Space Arts Sound Art
Working life skills (for visual artists) Educational sector: Fine Art Type: Open University Subjects: Working Life Skills Joint studies in Fine Art
Musiikkiakustiikka Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music Technology
Ajan hallinta Educational sector: Arts Sector Management and Entrepreneurship Type: Open University Subjects: Working Life Skills
Artist’s Work and Future 1 - Changing Working life Educational sector: Arts Sector Management and Entrepreneurship Type: Open University Subjects: Working Life Skills
Taiteilijan työ ja tulevaisuus 2 – kestävyys Educational sector: Arts Sector Management and Entrepreneurship Type: Open University Subjects: Working Life Skills
Säestä viululla 1 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Instrument studies Folk Music
Säestä viululla 2 Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Instrument studies Folk Music
Tekstintulkinta Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Church Music Vocal Music
Äänenkäyttö ja -huolto Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Church Music Vocal Music Body Maintenance
Musiikin oppimisen ja opettamisen perusteet Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music Education Arts Education
Helsingin seudun kesäyliopisto: Musiikkiterapian perusopinnot (40 op), 2020-21 Educational sector: Music and Sound Art Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Music Therapy
Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (advanced course), kesä 2019 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Dance
Music Technology: Experimental techniques in sound diffusion Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music Technology
Helsingin seudun kesäyliopisto: The body that speaks, kesä 2019 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Theatre and Drama
Helsingin seudun kesäyliopisto: Toiminta ja tunne, kesä 2019 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Theatre and Drama
Helsingin seudun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Dance Dance pedagogy
Länsimaisen taidemusiikin historia 4: 1900- ja 2000-lukujen musiikki Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Music History
Inspiration course in global choir leadership (advanced course) Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Vocal Music Conducting
Inspiration course in global choir leadership (basic course) Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Vocal Music Conducting
Helsingin seudun kesäyliopisto: Autenttinen liike, kesä 2019 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Theatre and Drama
Helsingin seudun kesäyliopisto: Improvisaation jatkokurssi, kesä 2019 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Theatre and Drama
Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (beginner course), kesä 2019 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Dance
Gregoriaanisen laulun kurssi Turussa Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Church Music Vocal Music
Rytmimusiikin laulupedagogiikka 3 Educational sector: Music and Sound Art Pedagogy and Arts Education Type: Open University Subjects: Vocal Music Music Education
Näyttelijäntaiteen perusopinnot Educational sector: Theatre and Dance Type: Open University Subjects: Theatre and Drama
Kuoronjohdon perusteet Educational sector: Music and Sound Art Type: Open University Subjects: Conducting
Jyväskylän kesäyliopisto: Ää­nen­käyt­tö ja lau­lu kas­va­tus- ja ope­tus­työs­sä Educational sector: Music and Sound Art Pedagogy and Arts Education Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Vocal Music Music Education Body Maintenance
Helsingin seudun kesäyliopisto: Argentinian Tango, kesä 2019 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Exercise and dance
Helsingin seudun kesäyliopisto: Parisalsan alkeiskurssi, kesä 2019 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Exercise and dance
Helsingin seudun kesäyliopisto: Soolosalsan alkeiskurssi, kesä 2019 Educational sector: Theatre and Dance Type: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Subjects: Exercise and dance
Musiikkiteatterin opintokokonaisuus Educational sector: Music and Sound Art Theatre and Dance Type: Open University Subjects: Vocal Music Theatre and Drama
Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! 15 op Educational sector: Arts Sector Management and Entrepreneurship Pedagogy and Arts Education Type: Continuing Education
Kokemuksellinen johdatus psykofyysiseen tanssi- ja liiketerapiaan
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) Educational sector: Music and Sound Art Fine Art Theatre and Dance Arts Sector Management and Entrepreneurship Other Type: Professional specialisation Subjects: Working Life Skills Dance Theatre and Drama Joint studies in Fine Art Time and Space Arts Sound Art Arts Management Arts management and entrepreneurship
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) Educational sector: Music and Sound Art Fine Art Theatre and Dance Arts Sector Management and Entrepreneurship Other Pedagogy and Arts Education Type: Professional specialisation Subjects: Working Life Skills Dance Theatre and Drama Joint studies in Fine Art Arts Management Arts management and entrepreneurship Integrated Art

Courses

In the course calendar you will find Open University and Continuing Education courses.

The application period for Uniarts Helsinki's summer courses has ended.

 

The studies arranged by our partner institutions have separate application dates, please check the times below.

You can find all of the Open University courses that are taught in English here.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Open University

Information on current courses taught in English and links to the registration forms are available below. Change the language version to Finnish to see the full list of courses offered.

Our partner institutions' courses are also listed on this page.

Spring term studies will be published at the end of November and the application period is from November 30th to December 12th 2016.

Continuing education

Unfortunately, there are no courses in English at the moment.