Back

Orkesterinjohdon erikoistumisohjelma opettajille ja muusikoilleKoulutus on tarkoitettu erityisesti musiikkioppilaitosten opettajille ja muusikoille, jotka haluavat kehittää ja syventää taitojaan musiikkioppilaitosten orkesterinjohtajina ja orkesteritoiminnan kehittäjinä.

Koulutuksen aikana harjoitetaan ja valmistetaan monipuolinen valikoima orkesteriteoksia, sekä syvennytään orkesterinjohdon keskeisiin työtapoihin. Työskentely koostuu mm. lyöntitekniikan harjoittamisesta, partituurianalyysistä ja kapubändityöskentelyn käytännön ohjaustilanteisiin ja arviointikäytäntöihin syventymisestä. Koulutus toteutetaan kolmen päivän lähiopetusjaksoina vuoden ajan kestävänä koulutuksena. Koulutus toteutetaan Sibelius-Akatemian orkesterinjohdon ja täydennyskoulutuksen yhteistyönä. Harjoitusorkesterin muodostaa pääosa Sibelius-Akatemian orkesterinjohdon koulutuksessa toimivasta ”kapuorkesterista”.

 

Lue lisää