Kurssit

Kurser-gamla:

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Bildkonst

Öppna universitetet erbjuder ingen svenskspråkig undervisning i bildkonst hösten 2016.

Kursutbudet med undervisning på finska och engelska är:

Måleri

Grafik

Konststudier

Tematiska teoretiska studier

Ansökningsperioden för undervisning i bildkonst hösten 2016 har avslutats. Kursutbudet för våren 2017 publiceras på websidan i mitten av november.

* Undervisningen ordnas av Öppna universitetet (inte integrerad i Bildkonstakademins undervisningsgrupper).

** Undervisningen ges främst på finska, men även engelska används i undervisningsgruppen.

Musik och ljudkonst

Svenskspråkig undervisning på hösten 2016

 

Ansökningsblanketten (öppnas den 8.8. kl. 9.00)

Gemensamma studier vid Konstuniversitetet
Dans

Avoimen yliopiston oma opetus sl 2016

Hakuaika kursseille 8.8.-22.8.

Somaattinen liiketerapia 4 op
BodySchool: How to sit at a desk working on a computer and not suffer 2 cr.

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.

Kurssikalenteri avoin

Nimi Ajakohta Linkki opintopolkuun Tyyppi Koulutusalat Oppiaineet  
Avoin yo, Gregoriaanisen laulun kurssi Pyhtäällä Kesä 2016 https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.79808287753 ["Musiikki ja ääni"] ["Esiintymis- ja oppimisvalmennus"]
Avoin yo, Englanti, suullinen taito (teatterialan ja tanssin opiskelijoille) Kevät 2016 https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.90435578951 ["Musiikki ja ääni"] ["Esiintymis- ja oppimisvalmennus"]
Avoin yo, Suomi 1 Kevät 2016 https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.37389436413 ["Musiikki ja ääni"] ["Esiintymis- ja oppimisvalmennus"]
Avoin yo, Gregoriaanisen laulun kurssi Pyhtäällä, kesä 2016, 3 op Kesä 2016 https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.79808287753 ["Musiikki ja ääni"] ["Esiintymis- ja oppimisvalmennus"]