Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Utbildningsområde Bildkonst .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Kirjansidontakurssi 17.2.2020 - 21.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Piirustusluokka 16.1.2020 - 27.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Taiteen tuottamisen ABC 6.5.2020 - 10.6.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Exhibition studies, advanced course 25.2.2020 - 17.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Perspectives on artistic research 25.2.2020 - 3.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Väri fokuksessa 25.2.2020 - 3.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Freedom of the press 24.2.2020 - 3.4.2019 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Material studies in painting (lectures), part 1 6.2.2020 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Material studies in painting (lectures and practical work), part 1 6.2.2020 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Maalaustaiteen materiaalioppi (käytännön työskentely + luennot) 5.2.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Maalaustaiteen materiaalioppi (luennot), osa 1 5.2.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
SoundShare 20.1.2020 - 1.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Time Management 14.1.2020 - 4.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Nykytaiteen historian ja teorian perusteet 13.1.2020 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Työelämävalmiudet (kuvataiteilijoille) 13.1.2020 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Taiteilijan työ ja tulevaisuus 3: Teknologian nopea kehitys 13.1.2020 - 10.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Taidefilosofian syventävä jakso 13.1.2020 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Introduction to the philosophy of art 13.1.2020 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Fundamentals of Lithography 9.1.2020 - 14.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Paikka- ja tilasidonnainen taide: ValoTaideValo 23.10.2019 - 10.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Taiteen esittämiskäytännöt, syventävä jakso 22.10.2019 - 28.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Working life skills (for visual artists) 9.9.2019 - 25.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Figuratiivinen veistäminen 6.9.2019 - 29.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Piirustus ja havainto: Piirustusluokka 5.9.2019 - 12.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Taidefilosofian perusteet 26.8.2019 - 18.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Philosophy of art, advanced course 26.8.2019 - 25.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019

Specialiseringsutbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018