Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Jazz .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Jazzlaulun perusteet 29.2.2020 - 4.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Suomalaisen jazzmusiikin historian perusteet 4.2.2020 - 27.3.2019 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Brazil Jazz – Bossa nova ja Samba osana jazzlauluilmaisua 28.9.2019 - 30.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Jazz- ja improvisointiworkshop 9.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Jazzharmonia 2 5.9.2019 - 23.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet 5.9.2019 - 23.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Sovitus 1 4.9.2019 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Jazzharmonia 1 3.9.2019 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Sovitus 2 3.9.2019 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Jazzrytmiikka 1 3.9.2019 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Jazzmusiikin historian perusteet 3.9.2019 - 10.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Jazzsäveltapailu 3 2.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019