Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Sång .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Brazil Jazz – Bossa nova ja Samba osana jazzlauluilmaisua 28.9.2019 - 30.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Jazz- ja improvisointiworkshop 9.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Tekstintulkinta 2.9.2019 - 24.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Äänenkäyttö ja -huolto 2.9.2019 - 24.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Dance, music and song from Tanzania as expression 2.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Inspiration course in global choir leadership (basic course) 27.9.2019 - 26.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 25.4.2019
Inspiration course in global choir leadership (advanced course) 27.9.2019 - 26.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 25.4.2019
Rytmimusiikin laulupedagogiikka 3 23.5.2019 - 9.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 25.4.2019
Musiikkiteatterin opintokokonaisuus 25.8.2019 - 31.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 17.2.2019

Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Jyväskylän kesäyliopisto: Ää­nen­käyt­tö ja lau­lu kas­va­tus- ja ope­tus­työs­sä 27.9.2019 - 23.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 16.9.2019