Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Sång .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Jazz- ja improvisointiworkshop 9.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Tekstintulkinta 2.9.2019 - 24.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Äänenkäyttö ja -huolto 2.9.2019 - 24.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Dance, music and song from Tanzania as expression 2.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Inspiration course in global choir leadership (basic course) 27.9.2019 - 26.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 25.4.2019
Inspiration course in global choir leadership (advanced course) 27.9.2019 - 26.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 25.4.2019
Rytmimusiikin laulupedagogiikka 3 23.5.2019 - 9.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 25.4.2019