Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Musikhistoria .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Suomalaisen jazzmusiikin historian perusteet 4.2.2020 - 27.3.2019 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Länsimaisen taidemusiikin historia 2: Barokista klassisismiin 10.1.2020 - 24.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
History of Western Art Music 2: From Baroque to Classical 9.1.2020 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Länsimaisen taidemusiikin historia 4: 1900- ja 2000-lukujen musiikki 9.1.2020 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Aikamme musiikin luentosarja, kevät 2020 9.1.2020 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
History of Music theme unit: Finnish Music 8.1.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Musiikin historian teemakurssi: Oopperan historia 7.1.2020 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
History of Western Art Music 4: Music of the 20th and 21st centuries 7.1.2020 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Länsimaisen taidemusiikin historia 1: johdanto 6.9.2019 - 20.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Länsimaisen taidemusiikin historia 3: Klassisismista romantiikkaan 6.9.2019 - 20.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Aikamme musiikin luentosarja 5.9.2019 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
History of Western Art Music 3: From Classical to Romantic 5.9.2019 - 19.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Kansanmusiikin historian perusteet 5.9.2019 - 12.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
History of Western Art Music 1: Introduction 4.9.2019 - 18.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Musiikin historian teemakurssi: Suomen taidemusiikin historia 3.9.2019 - 17.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Barokkiakatemia: Johdanto ranskalaisten barokkitanssien retoriikkaan 2.9.2019 - 16.9.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019