Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Musikpedagogik .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Varhaisiän musiikkikasvatus 16.1.2020 - 2.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Yleispedagoginen luentosarja 5.2.2020 - 18.3.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Lecture series of general pedagogy 30.1.2020 - 12.3.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Lauluntekeminen 25.9.2019 - 26.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Lastenmusiikkikurssi 12.9.2019 - 28.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Lecture series of general pedagogy 3.10.2019 - 12.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Yleispedagoginen luentosarja 2.10.2019 - 11.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Varhaisiän musiikkikasvatus syventymiskohteena 12.9.2019 - 23.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Musiikin oppimisen ja opettamisen perusteet 3.9.2019 - 21.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Rytmimusiikin laulupedagogiikka 3 23.5.2019 - 9.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 25.4.2019

Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Tampereen kesäyliopisto: Musiikkikasvatusteknologia yhteismusisoinnin työvälineenä, syksy 2019 8.11.2019 - 18.1.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 25.10.2019
Jyväskylän kesäyliopisto: Ää­nen­käyt­tö ja lau­lu kas­va­tus- ja ope­tus­työs­sä 27.9.2019 - 23.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 16.9.2019
Tampereen kesäyliopisto: Varhaisiän musiikkikasvatus, syksy 2019 27.9.2019 - 11.1.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 12.9.2019
Turun kristillinen opisto: Lastenmusiikkikurssi, syksy 2019 6.9.2019 - 16.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 10.8.2019