Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Musikterapi .

Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Helsingin seudun kesäyliopisto: Musiikkiterapian perusopinnot (40 op), 2020-21 29.1.2020 - 2.6.2021 Ilmoittautuminen päättynyt 10.1.2020