Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Komposition och musikteori .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Aikamme musiikin luentosarja, kevät 2020 9.1.2020 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 2 8.1.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 4 8.1.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 1 4.9.2019 - 20.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 3 4.9.2019 - 20.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Barokkiakatemia: Barokkimusiikin satsi- ja analyysityöpaja Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019