Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Arbetslivsfärdigheter .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Taiteen tuottamisen ABC 6.5.2020 - 10.6.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
International Creative Business Basics 25.3.2020 - 15.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Tekijänoikeudet ja sopimusjuridiikka 4.3.2020 - 18.3.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Marketing the arts 25.2.2020 - 7.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Production management 10.2.2020 - 14.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Strategic management in the arts 16.1.2020 - 19.3.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Leadership in arts organisations 15.1.2020 - 18.3.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Time Management 14.1.2020 - 4.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Työelämävalmiudet (kuvataiteilijoille) 13.1.2020 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Taiteilijan työ ja tulevaisuus 3: Teknologian nopea kehitys 13.1.2020 - 10.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Sponsorointi ja yritysyhteistyö 8.1.2020 - 12.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 30.10.2019 - 4.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys 11.9.2019 - 23.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 11.9.2019 - 15.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Taiteilijan työ ja tulevaisuus 2 – kestävyys 21.10.2019 - 18.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Ajan hallinta 17.9.2019 - 8.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Artist’s Work and Future 1 - Changing Working life 16.9.2019 - 30.9.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Working life skills (for visual artists) 9.9.2019 - 25.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019

Specialiseringsutbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018