Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Typ Fortbildning .

Fortbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen oppimisen mahdollistajana 6.9.2019 - 16.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 30.8.2019
Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! 15 op 2.10.2018 - 31.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 21.9.2018