Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Ljudkonst .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Introduction to Audio in Sound Arts & Sonic Arts 25.2.2020 - 17.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Ritual and Sound 3.2.2020 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
SoundShare 20.1.2020 - 1.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
SoundShare 11.9.2019 - 1.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Sound Art Aesthetics and Practices 9.9.2019 - 18.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Äänellisen ja kehollisen liikeilmaisun tutkimusryhmä 5.9.2019 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019

Specialiseringsutbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018