Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för höstens kurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Konstförvaltning .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 30.10.2019 - 4.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys 11.9.2019 - 23.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 11.9.2019 - 15.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Entrepreneurship in the arts 18.11.2019 - 22.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Cultural planning and creative placemaking 21.10.2019 - 11.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Cultural Economics 7.10.2019 - 10.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Music business 23.9.2019 - 27.9.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Cultural Policy Framework and Trends 12.9.2019 - 12.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Art, value and society 9.9.2019 - 9.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019

Specialiseringsutbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018