Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för sommarkurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Global Music .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Global Rhythmics 1 10.9.2019 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Musical traditions of the world 9.9.2019 - 12.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019