Tillbaka

Bekanta dig med öppna universitetets sommarkurserKonstuniversitetets studier kan även avlägga på sommaren. Undervisningar ordnas i Helsingfors, Lahtis, Pyttis, Orivesi och Seinäjoki. I sommarens utbud finns det kurser i musik, dans, teater, improvisation och ljudkonst. Sommarundervisning ordnas till största delen tillsammans med våra samarbetsläroanstalter.

 

Anmälan till sommarstudier vid Konstuniversitetets öppna universitet börjar 11.4.2017 kl. 9.00. Anmälningstiderna för samarbetsläroanstalternas undervisning hittas i kursbeskrivningarna. Alla uppgifter om vår sommarundervisning hittas på vår websida under fliken ”Kurser”.

 

Tilläggsinformation: avoin@uniarts.fi