Titel Kategorier
Musiikkiteatterin opintokokonaisuus Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Sång Teaterkonst
Taiteilijan työelämävalmiudet - hakemustaidot Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Arbetslivsfärdigheter
Musiikin tietotekniikka Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
Jazzlaulun perusteet Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz Sång
SoundShare Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Ljudkonst
Printmaking: Lithography workshop Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstgrafik
Physical Education Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Motion och dans
Perspectives on Contemporary Printmaking Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstgrafik
Performative Wellbeing Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Uppträdande- och inlärningsträning Teaterkonst
Performance and learning coaching 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Uppträdande- och inlärningsträning
Music history 2: from Baroque to Classism Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Machine Made Matrix - Workshop for laser- and CNC -cutter Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Gemensamma studier i bildkonst Konstgrafik
Lecture series of general pedagogy Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Introduction to Audio in Sound Art for visual artists Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi Gemensamma studier i bildkonst Ljudkonst
Finnish music Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Art and Spirituality in Late Modernity: An Overview Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Skulptur
Yleispedagoginen luentosarja, kevät 2019 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik Konstfostran
Vesivärikurssi Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Måleri
Varhaisiän musiikkikasvatus Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Uuden musiikin historia, moduli 5 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Teatterinjohtaminen Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Teaterkonst
Taiteilijan työ ja tulevaisuus 1 - muuttuva työelämä Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Arbetslivsfärdigheter
Soitinrakennus ja huolto 2: jatkokurssi Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Instrumentbygge och -vård
Säestä viululla 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik
Säestä viululla 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik
Postmaalauksesta posthumanismiin Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Måleri
Nykyesitykset ja kritiikki Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Teaterkonst Skrivande
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 3 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Komposition och musikteori
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Komposition och musikteori
Musiikinhistorian teemakurssi (OOPPERA) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Musiikinhistoria 2: Barokista klassismiin Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Maalaustaiteen materiaalioppi: osa 1 Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Måleri
Imagon-menetelmän perusteet Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstgrafik
Luova yrittäjä 2 Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Luomus 3 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kreativa musikerkunskaper
Liikunta Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Motion och dans Kroppsvård
Letterpress-kurssi Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstgrafik
Länsimaisen taidemusiikin historia 4 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Kurkistuksia näyttelijäntaiteeseen 2 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Teaterkonst
Kurkistuksia näyttelijäntaiteeseen 1 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Teaterkonst
Korut kansanmusiikissa Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik
Keski- ja renessanssiajan tanssi Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Motion och dans Tidig musik
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Uppträdande- och inlärningsträning
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Uppträdande- och inlärningsträning
Aikamme musiikin luentosarja, kevät 2019 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Angela Goh Workshop Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Danskonst Teaterkonst
Musiikkiliikunta syventymiskohteena Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Motion och dans Musikpedagogik Konstfostran
Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! 15 op Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Pedagogik och konstfostran Typ: Fortbildning
Äänitys ja äänituotanto Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
Sähköpostienglanti Utbildningsområde: Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Språk och kommunikation Skriftlig kommunikation
Live Electronics Atelier Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
SuperCollider Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi Äänisuunnittelu
Electroacoustic Music Seminar Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi Komposition och musikteori
Helsingin seudun kesäyliopisto: Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Konstförvaltning och företagande
Vapaan säestyksen perusteet Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Pädipuuhaa pedagogeille - Musiikkikasvatusteknologia yhteismusisoinnin työvälineenä Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
Luova yrittäjä 1 Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning och företagande
Lauluntekeminen Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Sång Musikpedagogik
Lastenmusiikkikurssi Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Kansanmusiikkipedagogiikan luovat menetelmät opettajan työssä Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik Musikpedagogik
Jazzyhtyelaulutyöskentely Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz Sång
Artist's network visibility Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning och företagande
Ammattina taiteilija: Osuuskunta Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning och företagande
Äänenkäyttö ja -huolto Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kyrkomusik
Lecture series on general pedagogy Utbildningsområde: Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstfostran
Yleispedagoginen luentosarja Utbildningsområde: Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstfostran
Urkujen ja urkumusiikin historia Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kyrkomusik Musikhistoria
Tekstintulkinta (kirkkomusiikin opiskelijoille) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kyrkomusik
Aural skills B Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Komposition och musikteori
Säveltapailu B Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Komposition och musikteori
Säveltapailu A Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Komposition och musikteori
Sovitus 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Sovitus 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Äänen kulttuurinen historia Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Äänisuunnittelu
Representaatio Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Teaterkonst
Ohjaamista yksin ja yhdessä Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Teaterkonst
Soitinrakennus ja huolto 2: Jatkokurssi Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Instrumentbygge och -vård
Liturgisen vokaalimusiikin jatkokurssi 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kyrkomusik Sång
Physical education Utbildningsområde: Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Motion och dans
Liikunta Utbildningsområde: Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Motion och dans
Kuoronjohto C Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kyrkomusik Dirigering
Kuoronjohto B Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kyrkomusik Dirigering
Kulttuurin- ja kirjallisuudentuntemus Utbildningsområde: Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Sång
Kohti työelämää, Laulutaide Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Sång Arbetslivsfärdigheter
Kansantanssi Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik Motion och dans
Jazzsäveltapailu 3 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz Komposition och musikteori
Jazzrytmiikka 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz Komposition och musikteori
Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz Komposition och musikteori
Jazzharmonia 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Jazzharmonia 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Jazz- ja improvisointiworkshop Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Inspiration Course in Global Choir Leadership Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Sång Kreativa musikerkunskaper Musikpedagogik Dirigering
Global Rhythmics 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik
Dance, music and song from Tanzania as expression Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Motion och dans
Body Mapping Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Motion och dans
Aikamme musiikin luentosarja Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Kokemuksellinen johdatus psykofyysiseen tanssi- ja liiketerapiaan
Helsingin seudun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusopinnot Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Teatteri ja kasvatus, laajentavat opinnot Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Teatteri ja kasvatus, perusopinnot Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Fyysinen teatterityö Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Tid- och rumkonst Ljudkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande Tillämpad konst

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Sommarens kursutbud publiceras före slutet av mars 2019. Ansökningsperioden för sommarens kurser är 9-24.4.2019.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.