Innehåll med Utbildningsområde Musik och ljudkonst .

Titel Kategorier
Tampereen kesäyliopisto: Varhaisiän musiikkikasvatus Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Musikpedagogik
Kainuun Aalto: Lastenmusiikkikurssi Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Musikpedagogik
Barokkiakatemia: Renessanssin consort- ja kaksoiskuoromusiikki Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Tidig musik
Performance and learning coaching 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Uppträdande- och inlärningsträning
Suomalaisen jazzmusiikin historian perusteet Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz Musikhistoria
Soitinrakennus ja huolto 1: työturvallisuuskoulutus Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Instrumentbygge och -vård
Jousisoitinhuolto Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kreativa musikerkunskaper Instrumentbygge och -vård
Musiikin tietotekniikka Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
Taiteen tuottamisen ABC Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter
Käsikellojen soitto Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kyrkomusik
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Uppträdande- och inlärningsträning
Jazzlaulun perusteet Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Vapaan säestyksen perusteet Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet
Introduction to Audio in Sound Arts & Sonic Arts Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Ljudkonst
SoundShare Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Ljudkonst
Yleispedagoginen luentosarja Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Time Management Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Arbetslivsfärdigheter
Kansansoittimiin tutustuminen (viulu) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Instrumentstudier Folkmusik
Lecture series of general pedagogy Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
History of Western Art Music 2: From Baroque to Classical Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Musiikin historian teemakurssi: Oopperan historia Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
History of Music theme unit: Finnish Music Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Länsimaisen taidemusiikin historia 2: Barokista klassisismiin Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Varhaisiän musiikkikasvatus Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
History of Western Art Music 4: Music of the 20th and 21st centuries Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Komposition och musikteori
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 4 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Komposition och musikteori
Luomus 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kreativa musikerkunskaper
Luomus 3 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kreativa musikerkunskaper
Luomus 4 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kreativa musikerkunskaper
Säestä viululla 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik
Säestä viululla 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik
Korut kansanmusiikissa Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik
Aikamme musiikin luentosarja, kevät 2020 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria Komposition och musikteori
Länsimaisen taidemusiikin historia 4: 1900- ja 2000-lukujen musiikki Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Ritual and Sound Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Ljudkonst
Varhaisiän musiikkikasvatus syventymiskohteena Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Soitinrakennus ja -huolto 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Instrumentbygge och -vård
Kansantanssin jatkokurssi Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik Motion och dans
Vanhan musiikin seminaari Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Tidig musik
Lastenmusiikkikurssi Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Cultural Economics Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Äänitys ja äänituotanto Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
Jazzharmonia 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Electroacoustic music seminar Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
Live Electronics Atelier Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
Preparatory course in electroacoustic music Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
SuperCollider Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
Generative Arts Café Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
Global Rhythmics 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Global Music
Jazz- ja improvisointiworkshop Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz Sång
Lauluntekeminen Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Musiikkiakustiikka Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
Barokkiakatemia: Johdanto ranskalaisten barokkitanssien retoriikkaan Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria Tidig musik
Äänellisen ja kehollisen liikeilmaisun tutkimusryhmä Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Tid- och rumkonst Ljudkonst
Säestä viululla 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Instrumentstudier Folkmusik
Säestä viululla 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Instrumentstudier Folkmusik
Tekstintulkinta Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kyrkomusik Sång
Äänenkäyttö ja -huolto Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kyrkomusik Sång Kroppsvård
Musiikin oppimisen ja opettamisen perusteet Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik Konstfostran
Creative skills 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kreativa musikerkunskaper
Luomus 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kreativa musikerkunskaper
Luomus 5 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Kreativa musikerkunskaper
Sound Art Aesthetics and Practices Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Ljudkonst
SoundShare Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Ljudkonst
Kuoronjohto B Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Dirigering
Kuoronjohto-opinnot, taso C Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Dirigering
Sovitus 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Jazzsäveltapailu 3 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Sovitus 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Jazzharmonia 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Jazzrytmiikka 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Musiikin historian teemakurssi: Suomen taidemusiikin historia Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Aikamme musiikin luentosarja Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Länsimaisen taidemusiikin historia 1: johdanto Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
History of Western Art Music 1: Introduction Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Länsimaisen taidemusiikin historia 3: Klassisismista romantiikkaan Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
History of Western Art Music 3: From Classical to Romantic Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Komposition och musikteori
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 3 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Komposition och musikteori
Soitinrakennus ja huolto 1 - Työturvallisuuskoulutus Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Instrumentbygge och -vård
Korut kansanmusiikissa Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik
Dance, music and song from Tanzania as expression Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik Sång Motion och dans
Kansanmusiikin historian perusteet Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik Musikhistoria
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Uppträdande- och inlärningsträning
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 2 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Uppträdande- och inlärningsträning
Musiikin tietotekniikka Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikteknologi
Sähköpostienglanti Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Språk och kommunikation Skriftlig kommunikation
Ruotsi, toinen kotimainen kieli Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Språk och kommunikation
Email English Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Språk och kommunikation Skriftlig kommunikation
Jazzmusiikin historian perusteet Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Jazz
Barokkitanssi Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Motion och dans Tidig musik
Vocal art, Introduction to working life Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Motion och dans Tidig musik
Barokkiakatemia: Ranskalainen tanssisarja Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Tidig musik
Barokkiakatemia: Barokkimusiikin satsi- ja analyysityöpaja Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Komposition och musikteori Tidig musik
Barokkiakatemia: Henry Purcell aikalaisineen Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Tidig musik
Yleispedagoginen luentosarja Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Lecture series of general pedagogy Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Helsingin seudun kesäyliopisto: Musiikkiterapian perusopinnot (40 op), 2020-21 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Musikterapi
Inspiration course in global choir leadership (advanced course) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Sång Dirigering
Inspiration course in global choir leadership (basic course) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Sång Dirigering
Rytmimusiikin laulupedagogiikka 3 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Sång Musikpedagogik
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Tid- och rumkonst Ljudkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande Tillämpad konst

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Innehåll med Utbildningsområde Musik och ljudkonst .

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.