Innehåll med Utbildningsområde Teater och dans .

Titel Kategorier
Tampereen kesäyliopisto: Bouffon Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Tampereen kesäyliopisto: Klovnerian perusteet Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Tampereen kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet (25 op) Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst Danspedagogik
Consciousness and Art Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet
2020-luvun työväenteatteri Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet
Esittävien taiteiden organisaatioiden johtaminen Utbildningsområde: Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet
Pellen putsaus - neutraalinaamion ja punanenän risteyksessä Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet
Visuaalinen ajattelu ohjaajan työssä Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet
Uutta tanssia, vanhaa musiikkia - yhteyksiä, välisyyksiä ja kehollista kuuntelua Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet
Performative Wellbeing Utbildningsområde: Teater och dans Övriga Typ: Öppna universitetet
Taiteen tuottamisen ABC Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter
SoundShare Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Ljudkonst
Time Management Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Arbetslivsfärdigheter
Turun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Pedagogik och konstfostran Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Motion och dans Danskonst Danspedagogik
Taiteellis-tuotannollinen ajattelu Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Danskonst Teaterkonst Konstförvaltning och företagande Danspedagogik
Länsi-Suomen opisto: Tanssitaiteen perusteet (20 op), 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Motion och dans
Riveria kansanopisto: Näyttelijäntyö (40 op), 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Työväen Akatemia: Näyttelijäntaide (20 op), 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Teatteri ja kasvatus, perusopinnot (25 op), 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Pedagogik och konstfostran Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst Konstfostran
Taide, ääni, teoria Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Teaterkonst Äänisuunnittelu
Nykytaiteen historia Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Teaterkonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (advanced course), kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: The body that speaks, kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Toiminta ja tunne, kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst Danspedagogik
Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (beginner course), kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Parisalsan alkeiskurssi, kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Motion och dans
Helsingin seudun kesäyliopisto: Soolosalsan alkeiskurssi, kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Motion och dans
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Tid- och rumkonst Ljudkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande Tillämpad konst

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Innehåll med Utbildningsområde Teater och dans .

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.