Innehåll med Utbildningsområde Ledning och företagande i konstbrancherna .

Titel Kategorier
Tampereen kesäyliopisto: Luova yrittäjä I, syksy 2019 Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Konstförvaltning och företagande
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Cultural planning and creative placemaking Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Cultural Economics Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Music business Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Art, value and society Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Entrepreneurship in the arts Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Ajan hallinta Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Arbetslivsfärdigheter
Artist’s Work and Future 1 - Changing Working life Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Arbetslivsfärdigheter
Taiteilijan työ ja tulevaisuus 2 – kestävyys Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Arbetslivsfärdigheter
Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! 15 op Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Pedagogik och konstfostran Typ: Fortbildning
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Tid- och rumkonst Ljudkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande Tillämpad konst

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för höstens kurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Innehåll med Utbildningsområde Ledning och företagande i konstbrancherna .

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.