Innehåll med Ämnen Musikhistoria .

Titel Kategorier
History of Western Art Music 2: From Baroque to Classical Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Musiikin historian teemakurssi: Oopperan historia Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
History of Music theme unit: Finnish Music Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Länsimaisen taidemusiikin historia 2: Barokista klassisismiin Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Länsimaisen taidemusiikin historia 4: 1900- ja 2000-lukujen musiikki Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
History of Western Art Music 4: Music of the 20th and 21st centuries Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Aikamme musiikin luentosarja, kevät 2020 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria Komposition och musikteori
Barokkiakatemia: Johdanto ranskalaisten barokkitanssien retoriikkaan Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria Tidig musik
Musiikin historian teemakurssi: Suomen taidemusiikin historia Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Aikamme musiikin luentosarja Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Länsimaisen taidemusiikin historia 1: johdanto Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
History of Western Art Music 1: Introduction Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Länsimaisen taidemusiikin historia 3: Klassisismista romantiikkaan Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
History of Western Art Music 3: From Classical to Romantic Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikhistoria
Kansanmusiikin historian perusteet Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Folkmusik Musikhistoria

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Innehåll med Ämnen Musikhistoria .

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.