Innehåll med Ämnen Musikpedagogik .

Titel Kategorier
Tampereen kesäyliopisto: Varhaisiän musiikkikasvatus Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Musikpedagogik
Kainuun Aalto: Lastenmusiikkikurssi Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Musikpedagogik
Yleispedagoginen luentosarja Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Lecture series of general pedagogy Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Varhaisiän musiikkikasvatus Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Varhaisiän musiikkikasvatus syventymiskohteena Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Lastenmusiikkikurssi Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Lauluntekeminen Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Musiikin oppimisen ja opettamisen perusteet Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik Konstfostran
Yleispedagoginen luentosarja Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Lecture series of general pedagogy Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Rytmimusiikin laulupedagogiikka 3 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Sång Musikpedagogik

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Innehåll med Ämnen Musikpedagogik .

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.