Innehåll med Ämnen Konstförvaltning .

Titel Kategorier
Taiteellis-tuotannollinen ajattelu Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Danskonst Teaterkonst Konstförvaltning och företagande Danspedagogik
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Cultural planning and creative placemaking Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Cultural Economics Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Music business Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Cultural Policy Framework and Trends Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Art, value and society Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Entrepreneurship in the arts Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för höstens kurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Innehåll med Ämnen Konstförvaltning .

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.