Innehåll med Ämnen Danskonst .

Titel Kategorier
Tampereen kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet (25 op) Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst Danspedagogik
Turun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Pedagogik och konstfostran Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Motion och dans Danskonst Danspedagogik
Taiteellis-tuotannollinen ajattelu Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Danskonst Teaterkonst Konstförvaltning och företagande Danspedagogik
Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (advanced course), kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst Danspedagogik
Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (beginner course), kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Tid- och rumkonst Ljudkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande Tillämpad konst

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Innehåll med Ämnen Danskonst .

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.