Innehåll med Ämnen Teaterkonst .

Titel Kategorier
Tampereen kesäyliopisto: Bouffon Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Tampereen kesäyliopisto: Klovnerian perusteet Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Taiteellis-tuotannollinen ajattelu Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Danskonst Teaterkonst Konstförvaltning och företagande Danspedagogik
Riveria kansanopisto: Näyttelijäntyö (40 op), 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Työväen Akatemia: Näyttelijäntaide (20 op), 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Teatteri ja kasvatus, perusopinnot (25 op), 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Pedagogik och konstfostran Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst Konstfostran
Taide, ääni, teoria Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Teaterkonst Äänisuunnittelu
Nykytaiteen historia Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Teaterkonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: The body that speaks, kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Toiminta ja tunne, kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Musiikkiteatterin opintokokonaisuus Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Teater och dans Typ: Öppna universitetet Ämnen: Sång Teaterkonst
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Tid- och rumkonst Ljudkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande Tillämpad konst

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Innehåll med Ämnen Teaterkonst .

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.