Innehåll med Utbildningsområde Övriga .

Titel Kategorier
Performance and learning coaching 1 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Uppträdande- och inlärningsträning
Nykyesitykset ja kritiikki Utbildningsområde: Övriga Typ: Öppna universitetet
Performative Wellbeing Utbildningsområde: Teater och dans Övriga Typ: Öppna universitetet
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 2 Utbildningsområde: Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Uppträdande- och inlärningsträning
Soitinrakennus ja huolto 1: työturvallisuuskoulutus Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Instrumentbygge och -vård
International Creative Business Basics Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Tekijänoikeudet ja sopimusjuridiikka Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Sponsorointi ja yritysyhteistyö Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Marketing the arts Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Taiteen tuottamisen ABC Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter
Sähköpostienglanti Utbildningsområde: Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Språk och kommunikation
Email English Utbildningsområde: Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Språk och kommunikation
Ruotsi, toinen kotimainen kieli (musiikkiala) Utbildningsområde: Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Språk och kommunikation
Ruotsi, toinen kotimainen kieli (musiikkiala, intensiivikurssi) Utbildningsområde: Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Språk och kommunikation
Äänellisen ja kehollisen liikeilmaisun tutkimusryhmä Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Tid- och rumkonst Ljudkonst
Sähköpostienglanti Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Språk och kommunikation Skriftlig kommunikation
Ruotsi, toinen kotimainen kieli Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Språk och kommunikation
Email English Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Övriga Typ: Öppna universitetet Ämnen: Språk och kommunikation Skriftlig kommunikation
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Tid- och rumkonst Ljudkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande Tillämpad konst

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Innehåll med Utbildningsområde Övriga .

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.