Innehåll med Ämnen Gemensamma studier i bildkonst .

Titel Kategorier
Paperin filosofia ja historia Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Gemensamma studier i bildkonst Konstgrafik
Introduction to the philosophy of art Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Gemensamma studier i bildkonst
Taidefilosofian syventävä jakso Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Gemensamma studier i bildkonst
Väri fokuksessa Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Gemensamma studier i bildkonst Måleri
Perspectives on artistic research Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Gemensamma studier i bildkonst
Nykytaiteen historian ja teorian perusteet Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Gemensamma studier i bildkonst
Työelämävalmiudet (kuvataiteilijoille) Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Gemensamma studier i bildkonst
Exhibition studies, advanced course Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Gemensamma studier i bildkonst
Piirustusluokka Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Gemensamma studier i bildkonst
Taidefilosofian perusteet Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Gemensamma studier i bildkonst
Philosophy of art, advanced course Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Gemensamma studier i bildkonst
Piirustus ja havainto: Piirustusluokka Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Gemensamma studier i bildkonst
Working life skills (for visual artists) Utbildningsområde: Bildkonst Typ: Öppna universitetet Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Gemensamma studier i bildkonst
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Tid- och rumkonst Ljudkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande Tillämpad konst

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Innehåll med Ämnen Gemensamma studier i bildkonst .

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.