Innehåll med Utbildningsområde Pedagogik och konstfostran .

Titel Kategorier
Taiteen tuottamisen ABC Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Konstförvaltning Arbetslivsfärdigheter
Yleispedagoginen luentosarja Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Varhaisiän musiikkikasvatus Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen oppimisen mahdollistajana Utbildningsområde: Pedagogik och konstfostran Typ: Fortbildning
Varhaisiän musiikkikasvatus syventymiskohteena Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Turun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Pedagogik och konstfostran Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Motion och dans Danskonst Danspedagogik
Tampereen kesäyliopisto: Varhaisiän musiikkikasvatus, syksy 2019 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Musikpedagogik
Helsingin seudun kesäyliopisto: Teatteri ja kasvatus, perusopinnot (25 op), 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Pedagogik och konstfostran Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst Konstfostran
Yleispedagoginen luentosarja Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Lecture series of general pedagogy Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Musikpedagogik
Rytmimusiikin laulupedagogiikka 3 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Pedagogik och konstfostran Typ: Öppna universitetet Ämnen: Sång Musikpedagogik
Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! 15 op Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Pedagogik och konstfostran Typ: Fortbildning
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Bildkonst Teater och dans Ledning och företagande i konstbrancherna Övriga Pedagogik och konstfostran Typ: Specialiseringsutbildning Ämnen: Arbetslivsfärdigheter Danskonst Teaterkonst Gemensamma studier i bildkonst Konstförvaltning Konstförvaltning och företagande Tillämpad konst

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Innehåll med Utbildningsområde Pedagogik och konstfostran .

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.