Innehåll med Typ Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa .

Titel Kategorier
Tampereen kesäyliopisto: Bouffon Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Tampereen kesäyliopisto: Varhaisiän musiikkikasvatus Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Musikpedagogik
Tampereen kesäyliopisto: Klovnerian perusteet Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Tampereen kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet (25 op) Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst Danspedagogik
Kainuun Aalto: Lastenmusiikkikurssi Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Musikpedagogik
Turun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Pedagogik och konstfostran Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Motion och dans Danskonst Danspedagogik
Tampereen kesäyliopisto: Luova yrittäjä I, syksy 2019 Utbildningsområde: Ledning och företagande i konstbrancherna Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Konstförvaltning och företagande
Länsi-Suomen opisto: Tanssitaiteen perusteet (20 op), 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Motion och dans
Riveria kansanopisto: Näyttelijäntyö (40 op), 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Työväen Akatemia: Näyttelijäntaide (20 op), 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Teatteri ja kasvatus, perusopinnot (25 op), 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Pedagogik och konstfostran Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst Konstfostran
Helsingin seudun kesäyliopisto: Musiikkiterapian perusopinnot (40 op), 2020-21 Utbildningsområde: Musik och ljudkonst Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Musikterapi
Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (advanced course), kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: The body that speaks, kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Toiminta ja tunne, kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Teaterkonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst Danspedagogik
Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (beginner course), kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Danskonst
Helsingin seudun kesäyliopisto: Parisalsan alkeiskurssi, kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Motion och dans
Helsingin seudun kesäyliopisto: Soolosalsan alkeiskurssi, kesä 2019 Utbildningsområde: Teater och dans Typ: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Ämnen: Motion och dans

Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Kurssit2:
Voit suodattaa kaikkia kurssityyppejä koulutusalan tai oppiaineen mukaan.

Koulutustyyppi

Koulutusalat

Oppiaineet

Öppna universitetet

Information om aktuella svenskspråkiga kurser och anmälningsblanketterna finns nedan bakom rubrikerna. Byt språkversion till finska för att se kursutbudet i sin helhet.

Våra samarbetsläroanstalters kursutbud finns också listade på de här sidorna.

Kursprogrammet för vårterminen ges ut i slutet an november och ansökningstiden är mellan den 30.11–12.12.2016.

Innehåll med Typ Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa .

Fortbildning

Klicka på rubrikerna för att hitta ämnesvis information om det aktuella kursutbudet och länkar till anmälningen.