Projekten

Projekt:

Projekten

Creative and Inclusive Finland är ett aktivt fungerande nätverk, vars uppgift är att främja och utveckla ESF–finansierad verksamhet inom de kreativa branscherna samt för arbete kring delaktighet i samhället. Nätverket samlar och förmedlar information samt strävar efter att på riksomfattande nivå öka omfattningen av projektverksamheten, dess effektivitet och resultat.

 

 

 

 

Kreativa delaktiga Finland

Creative and Inclusive Finland är ett aktivt fungerande nätverk, vars uppgift är att främja och utveckla ESF–finansierad verksamhet inom de kreativa branscherna samt för arbete kring delaktighet i samhället. Nätverket samlar och förmedlar information samt strävar efter att på riksomfattande nivå öka omfattningen av projektverksamheten, dess effektivitet och resultat.