Specialiseringsutbildning

Specialiseringsutb.:

Specialiseringsutbildning påbörjas nästa år

Specialiseringsutbildning påbörjas nästa år

I framtiden kan de som avlagt magisterexamen vid Konstuniversitetet delta i specialiseringsutbildningar.

Den första ansökningsperioden till utbildningarna börjar på hösten 2017, ifall Undervisnings- och kulturministeriet beviljar finansiering. Ministeriet finansierar halva utbildningen, den andra halvan finansieras med hjälp av övriga bidrag och en kursavgift som avläggs av deltagarna eller deras arbetsgivare.

Konstuniversitetet har deltagit aktivt i universitetens gemensamma utvecklingsarbete för utbildningarna, och under åren 2010-2015 genomfört specialiseringsutbildningens pilotprojekt. Till pilotprojekten hör Ledning av konstbranschernas publikarbete, Utvecklande rektor – ledningsutbildning för rektorer i konstbranschen, och specialutbildningen Konstnär-utvecklare.

Samarbetspartners i utvecklingsprojektet som koordineras av Konstuniversitetet och finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet är Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, Lapplands universitet och ett brett nätverk av arbetslivspartners i konstbranscherna.

Målet med samarbetet är att ingående undersöka konstbranscher som en helhet, identifiera framtidens konstnärers och konstbranschers behov av fortbildning, och gemensamt bygga specialiseringsutbildningar som utvecklar framtidens konstarbete och konstnärers kunnande.

Det gemensamma temat för specialiseringsutbildningar inom konstbranscherna är konst och konstnärer i samhället. Följande kurser är under utveckling:

  • Konstnär-utvecklare, specialiseringsutbildning
  • Specialiseringsutbildning i diversitet och konstpedagogik
  • Specialiseringsutbildningen i konstinstitutioners publikarbete
  • Konst i samhällsplaneringen och –byggandet, specialiseringsutbildning


Tilläggsuppgifter:

Sirke Pekkilä, projektchef

tel. 050-5262 004, sirke.pekkila@uniarts.fi

Konstuniversitetets Öppet Campus