Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för höstens kurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Utbildningsområde Bildkonst .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Paikka- ja tilasidonnainen taide: ValoTaideValo 23.10.2019 - 10.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Taiteen esittämiskäytännöt, syventävä jakso 22.10.2019 - 28.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Cross-cultural printmaking 30.9.2019 - 4.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Working life skills (for visual artists) 9.9.2019 - 25.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Figuratiivinen veistäminen 6.9.2019 - 29.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Piirustus ja havainto: Piirustusluokka 5.9.2019 - 12.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Taidefilosofian perusteet 26.8.2019 - 18.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Philosophy of art, advanced course 26.8.2019 - 25.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019

Specialiseringsutbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018