Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för höstens kurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Musikpedagogik .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Lauluntekeminen 25.9.2019 - 26.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Lastenmusiikkikurssi 12.9.2019 - 28.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Lecture series of general pedagogy 3.10.2019 - 12.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Yleispedagoginen luentosarja 2.10.2019 - 11.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Varhaisiän musiikkikasvatus syventymiskohteena 12.9.2019 - 23.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Musiikin oppimisen ja opettamisen perusteet 3.9.2019 - 21.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019

Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Tampereen kesäyliopisto: Musiikkikasvatusteknologia yhteismusisoinnin työvälineenä, syksy 2019 8.11.2019 - 18.1.2020 Ilmoittaudu 25.10.2019 mennessä
Jyväskylän kesäyliopisto: Ää­nen­käyt­tö ja lau­lu kas­va­tus- ja ope­tus­työs­sä 27.9.2019 - 23.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 16.9.2019
Tampereen kesäyliopisto: Varhaisiän musiikkikasvatus, syksy 2019 27.9.2019 - 11.1.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 12.9.2019
Turun kristillinen opisto: Lastenmusiikkikurssi, syksy 2019 6.9.2019 - 16.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 10.8.2019