Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för höstens kurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Musikteknologi .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Äänitys ja äänituotanto 26.9.2019 - 26.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Generative Arts Café 13.9.2019 - 17.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Electroacoustic music seminar 10.9.2019 - 22.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Musiikkiakustiikka 9.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Live Electronics Atelier 4.9.2019 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Preparatory course in electroacoustic music 4.9.2019 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
SuperCollider 4.9.2019 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Musiikin tietotekniikka Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019

Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Tampereen kesäyliopisto: Musiikkikasvatusteknologia yhteismusisoinnin työvälineenä, syksy 2019 8.11.2019 - 18.1.2020 Ilmoittaudu 25.10.2019 mennessä