Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för höstens kurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Instrumentbygge och -vård .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Harmonikanhuolto 16.11.2019 - 17.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Kielisoitinhuolto (Kitara ja mandoliini) 9.11.2019 - 10.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Etno-kielisoitinten sähköinen äänentoisto 28.9.2019 - 29.9.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Soitinrakennus ja huolto 1 - Kokeelliset soittimet 18.9.2019 - 11.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Soitinrakennus ja -huolto 2 6.9.2019 - 24.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Soitinrakennus ja huolto 1 - Työturvallisuuskoulutus 4.9.2019 - 12.9.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Jouhikon ja pienkanteleen rakennus 29.8.2019 - 22.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019