Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Konstförvaltning .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Taiteen tuottamisen ABC 6.5.2020 - 10.6.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
International Creative Business Basics 25.3.2020 - 15.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Tekijänoikeudet ja sopimusjuridiikka 4.3.2020 - 18.3.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Marketing the arts 25.2.2020 - 7.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Production management 10.2.2020 - 14.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Strategic management in the arts 16.1.2020 - 19.3.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Leadership in arts organisations 15.1.2020 - 18.3.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Sponsorointi ja yritysyhteistyö 8.1.2020 - 12.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 30.10.2019 - 4.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys 11.9.2019 - 23.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 11.9.2019 - 15.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Taiteellis-tuotannollinen ajattelu 10.9.2019 - 3.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Entrepreneurship in the arts 18.11.2019 - 22.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Cultural planning and creative placemaking 21.10.2019 - 11.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Cultural Economics 7.10.2019 - 10.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Cultural Policy Framework and Trends 12.9.2019 - 12.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Art, value and society 9.9.2019 - 9.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019