Projekten

Projekt:

Projekten

Creative and Inclusive Finland är ett aktivt fungerande nätverk, vars uppgift är att främja och utveckla ESF–finansierad verksamhet inom de kreativa branscherna samt för arbete kring delaktighet i samhället. Nätverket samlar och förmedlar information samt strävar efter att på riksomfattande nivå öka omfattningen av projektverksamheten, dess effektivitet och resultat.

 

 

 

 

Kreativa delaktiga Finland

Creative and Inclusive Finland är ett aktivt fungerande nätverk, vars uppgift är att främja och utveckla ESF–finansierad verksamhet inom de kreativa branscherna samt för arbete kring delaktighet i samhället. Nätverket samlar och förmedlar information samt strävar efter att på riksomfattande nivå öka omfattningen av projektverksamheten, dess effektivitet och resultat.

 

 

 

 

Taidekerhot


– Taidelähtöinen harrastustoiminta osaksi koulujen arkea!

Taideyliopisto sai jo toistamiseen avustuksen lastenkulttuurin saatavuuden parantamiseen liittyen. Kyseessä on yksi hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on lisätä lasten mahdollisuuksia harrastaa taidetta koulupäivän yhteydessä. Toiminta täydentää ja tukee koulun taide- ja kulttuurikasvatusta sekä laajentaa ja monipuolistaa perusopetuksen oppimisympäristöjä. Ensimmäinen hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja kokonaisuudessaan hankkeet päättyvät syksyllä 2018.

Hankkeessa järjestetään taidelähtöistä harrastustoimintaa pääkaupunkiseudun muutamalle koululle: Espoon Nöykkiönlaakson koulu, Kirkkonummen Nissnikun koulu, Apollon yhteiskoulu. Neljäs koulu tulee olemaan suomenruotsinkielinen koulu, jossa toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2018.

Monitaiteellinen taidetyöpajatoiminta tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa persoonan, itsetunnon ja minäkuvan kehitystä. Taidetyöpajatoiminnassa luodaan maailmoja, joissa on tilaa musiikille, tanssille ja ilmaisulle. Tavoitteena on luoda tila, jossa lapset saavat toteuttaa luovuuttaan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Koulujen harrastustoimintaa ohjaavat Taideyliopistosta vasta valmistuneet opiskelijat ja/tai loppusuoralla olevat opiskelijat. Heistä muodostetaan monitaiteisia työpareja. Ohjaamisessa edetään lasten ehdoilla. Pääpaino on lasten mielipiteillä, heidän omilla ajatuksilla ja kiinnostuksen kohteilla. Tärkeää on lapsen maailman hahmottaminen, aktiivinen läsnäolo sekä yhdessä suunnitteleminen ja oppiminen. Ilo ja leikkimieli ohjaavat myös toimintaa.

Lisätietoja:
Mia Seppälä
mia.seppala@uniarts.fi
040 710 4366