Specialiseringsutbildning

Specialiseringsutb.:

Specialiseringsutbildning påbörjas 2018

Specialiseringsutbildning påbörjas 2018

 

Detaljerad information om specialiseringsutbildningarna hittas på vår finskspråkiga websida.

Julkisen taiteen taideasiantuntija

Julkisen taiteen taideasiantuntija
 

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen (40 op) tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taideasiantuntijoita julkisen taiteen, rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun kehittämistehtäviin ja projekteihin. Koulutus tarjoaa taidealojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan monipuolisesti julkisen taiteen erityisalueilla. Koulutus valmentaa moniammatilliseen yhteistyöhön ja uutta luovaan kaupunki- ja aluesuunnitteluun sekä taidekonsultointiin ja asiantuntijapalvelujen tuottamiseen. 

Koulutuksen kuvaus ja hakuohjeet

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taideasiantuntijoita julkisen taiteen, rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun kehittämistehtäviin ja projekteihin. Koulutus tarjoaa taidealojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan monipuolisesti julkisen taiteen erityisalueilla. Koulutus valmentaa moniammatilliseen yhteistyöhön ja uutta luovaan kaupunki- ja aluesuunnitteluun sekä taidekonsultointiin ja asiantuntijapalvelujen tuottamiseen. 
 
Koulutuksen kohderyhmä 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet  taiteen ammattilaiset. Taideasiantuntijaksi erikoistuminen on luontevaa mm. kuvataiteilijan, muotoilijan, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin koulutuksen ja osaamisen pohjalta. Edellytyksenä on maisteritason taidealan tutkinto sekä alan kehittämiseen soveltuva työkokemus.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Syventää ja laajentaa osaamista julkisen taiteen erityisosaamisen alueilla, mm. julkisen rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun hankkeissa, taiteen tilaustöiden integroinnissa ympäristön ja kaupunkikuvan kehittämiseen, sekä kehittää taitoja taiteiden integroinnissa osaksi kuntien ja maakuntien kehittämisstrategiaa
 • Perehtyä rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun toimintatapoihin sekä saada kokonaiskuva sopimuskäytäntöihin, verotukseen, tarjouspyyntöprosessiin ja tekijänoikeuskysymyksiin tarvittavasta osaamisesta
 • Syventää osaamista taiteen mahdollisuuksista yhteiskunnallisen muutoksen ja uusien toimintakulttuureiden syntymisen mahdollistajana
 • Syventää valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön ja erilaisten asiantuntijaryhmien kanssa toimimiseen vaativissa ja laajoissa rakennushankkeissa ja -projekteissa
 • Syventää osaamista taidekonsultoinnissa asiantuntijapalveluna sekä vahvistaa osaamista tuottaa ja kehittää oman erityisalan palveluja
   

Koulutuksen sisältö 

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämisprojektista (10 op).

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

 1. Julkisen taiteen ja %-periaatteen mahdollisuudet, toimijaverkosto ja keskeiset toimintaperiaatteet
 2. Taidehankkeiden kuratointi ja tuottaminen
 3. Tuottajan, taiteilijan, arkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden ja toimijoiden yhteistyö, vastuualueet ja moniammatillisen yhteistyön rakentaminen
 4. Projektinhallinnan – ja johtamisen taidot, vaativien projektien kokonaissuunnittelu, aikatauluttaminen ja hallinta
 5. Taidehankintojen rahoitus ja erilaiset rahoitusmallit sekä taidekonsultointi ja taideasiantuntijapalveluiden kehittäminen
   

Toteutus

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla tai opiskelijan itse hankkimassa organisaatiossa toteutettava kehittämisprojekti. Koulutuksessa hyödynnetään mentorointia työssäoppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen arvioinnin tukena. 

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. 
Kouluttajina toimii julkisen taiteen kärkiasiantuntijoita koulutuksen toteuttajayliopistoista sekä julkisen taiteen työelämäkentältä ja yrityksistä.
Koulutus järjestetään taidealojen yliopistojen yhteistyönä. Toteutuksessa ovat mukana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta. Koulutusta koordinoi Taideyliopisto. 

Ajankohta

Huom. muuttunut aikataulu: Koulutus alkaa tammikuussa 2019 ja päättyy joulukuussa 2020. Lähiopetuspäivät järjestetään kahden päivän jaksoissa. Kevään tarkat päivämäärät ovat alla. Lähiopetuspäiviä tulee olemaan alustavasti seuraavina kuukausina: tammikuu 2019, maaliskuu 2019, toukokuu 2019, syyskuu 2019, marraskuu 2019, helmikuu 2020, huhtikuu 2020, toukokuu 2020, syyskuu 2020 ja marraskuu 2020.

Vuoden 2019 lähiopetusjaksot:

17.-18.1.2019
28.-29.3.2019
23.-24.5.2019
19.-20.9.2019
7.-8.11.2019

Hinta

Koulutuksen hinta on 1 200 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä seuraavasti:
1) opintojen alku, tammikuu 2019: 400 euroa
2) kuusi kuukautta opintojen aloittamisesta, syksy 2019: 400 euroa
3) vuosi opintojen aloittamisesta, tammikuu 2020: 400 euroa 

Hakeminen ja peruutusehdot

Erikoistumiskoulutuksen lisähakuaika on 7.9.2018–31.10.2018. Hakuaika päättyy 31.10.2018 klo 23.59. Koulutukseen haetaan hakulomakkeella.Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen (koulutus ja työkokemus), motivaatiokirjeeseen ja alustavaan kehittämisprojektin suunnitelmaan. Valintapäätöksestä ilmoitetaan marraskuun alussa viikolla 45, ja opiskelijan tulee varmistaa opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 23.11.2018 kirjallisesti sähköpostilla osoitteisiin sirke.pekkila@uniarts.fi ja elina.keranen@uniarts.fi. 

Lue hakuohjeet ja valintakriteerit (pdf).

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti hakulinkin kautta. Mikäli lähetät hakemukset paperiversiona, ne tulee olla perillä 31.10.2018 KLO 23.59 mennessä osoitteessa: Avoin kampus, Taideyliopisto, PL 36, 00097 Taideyliopisto (käyntiosoite: Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki, Avoin kampus, 3. krs).

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Jos koulutuksen osallistumista ei peru ollenkaan, laskutetaan 100 % koulutuksen hinnasta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-5262 004 sirke.pekkila@uniarts.fi
Projektikoordinaattori Maikki Vierumäki, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-3091695 maikki.vierumaki@uniarts.fi