Courses

 

In the course calendar you will find Open University and Continuing Education courses.
You can find all of the Open University courses that are taught in English here.

The application period for courses starting in autumn 2020 has ended.

The application period for spring 2021 courses will start on November 24, and end 8 December (courses integrated with degree studies) or 14 December (courses arranged by the Open University).

We are following the progression of the coronavirus situation. If courses cannot by arranged as contact teaching, we will notify of any changes.

The studies arranged by our partner institutions have separate application dates, please check the times below.

null Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! 15 opAika:

Paikka: Taideyliopisto

Sisältö:

Uusi johtamiskoulutus taidealojen oppilaitosten johtajille, rehtoreille ja rehtoreiksi kouluttautuville

2.10.201831.12.2019 Helsingissä

Loistavasti johdettu -ohjelma on maksuton valtakunnallinen johtamisen täydennyskoulutusohjelma, joka on suunnattu kasvatusalan johtajille. Tässä valtakunnallisessa koulutusohjelmassa Taideyliopiston toteuttama osuus on suunnattu erityisesti taiteiden ja vapaan sivistystyön johtajille, rehtoreille ja rehtoreiksi kouluttautuville.

Koulutuksen tavoitteet: Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa osaamista erityisesti johtamisen ajankohtaisilla alueilla ja antaa tukea rehtorina/johtajana toimivalle oman organisaation kehittämiseen. Koulutuksen aikana muodostuva kattava kuva johtamisen osa-alueista, ajankohtaisista haasteista ja omasta osaamisesta antavat eväitä toteuttaa muutoksia ja johtaa hyvinvoivaa työyhteisöä uusien haasteiden edessä.

Kaikille yhteisessä 4 op:n osiossa kerrataan johtamisen perusosa-alueita, koulutustason ja -muodon mukaan eriyttävässä 5 op:n osiossa ratkotaan ajankohtaisia haasteita, ja 6 op:n laajuisessa syventävässä osiossa osallistujat pääsevät valitsemaan itseään ja kouluyhteisöään eniten puhuttelevia sisältöjä. Opiskelun muotoja ovat lähiopiskelu ja itsenäinen perehtyminen aiheisiin, ryhmätyöskentely verkossa ja paikallisesti kollegoiden kanssa, oma soveltava työskentely ja osaamisportfolion tekeminen.

Kokeneena johtajana päivität osaamistasi johtamisen eri osa-alueilla ja etenkin niissä aiheissa, joita et ennen ole tutkinut. Uutena johtajana tai johtamisen urapolulle valmistautujana saat kokonaisvaltaisen kuvan tämän päivän oppilaitos- tai varhaiskasvatusjohtajan työstä ja siinä tarvittavasta osaamisesta. Tiedon omaksumisen ohella teet näkyväksi omaa osaamistasi ja lisäät monipuolisesti valmiuksiasi vastata koulutuskentän akuutteihin haasteisiin. Osaamisesi lisääntyy etenkin kasvatusyhteisön ja erityisesti taidealojen koulutustoiminnan kehittymis- ja kehittämissuunnitelmien rakentajana, ja opiskelun ohessa verkostoidut muiden vastaavissa tehtävissä toimivien kanssa.

Sisältö:

Johtamisen osa-alueet 4 op, syksy 2018 
Tavoite:
Omien oppimistarpeiden tunnistaminen johtamisen keskeisiä elementtejä kertaamalla. Oman osaamisen syventämisen suunnittelu.
Sisältö:

 1. Johdanto ja perehdytys: 2.10. klo 10-17
 2. Taidealan opetushallinnolliset tiedot ja taidot 1 op: 25.10. klo 10-17
 3. Taideoppilaitosten juridiikkaa 1 op: 8.11. klo 10-17
 4. Talouden johtaminen ja strategiat 1 op: 9.11. klo 9-16
 5. Oppivan yhteisön ja henkilöstön johtaminen 1 op, 23.11. klo 10-17


Johtamisen ajankohtaiset haasteet 5 op, kevät 2019
Tavoite:
Oman oppilaistomuodon ajankohtaisiin haasteisiin ja niihin vastaamiseen perehtyminen. Valmiudet toteuttaa uudistuksia omassa työyhteisössään vahvistuvat, ja osaaminen syvenee etenkin omassa työssä tai työyhteisössä keskeisiksi koetuissa johtamisen osa-alueissa.
Sisältö:

 1. Johdanto: tämän hetken ja tulevaisuuden haasteet taidealan oppilaitoksessa 1 op
 2. Monialaisen yhteistyön toteuttaminen 1 op
 3. Oppimisympäristöjen muutokset ja kehittäminen sekä digitalisaatio 1 op
 4. Toimintakulttuurin ja rakenteiden uudistaminen ja kehittäminen 1 op
 5. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen 1 op


Johtamisosaamisen kehittäminen eri osa-alueilla, syventävät opinnot 6 op – valinnaiset opinnot, syksy 2019 (osa opinnoista toteutetaan valtakunnallisesti Adobe Connect -etäyhteyden kautta)

 1. Kulttuurisen moninaisuuden pedagoginen johtaminen 1 op
 2. Haastavat tilanteet työyhteisössä: Työyhteisösovittelu 2 op
 3. Osallistava ja positiivinen johtaminen 2 op
 4. Inhimillisesti tehokas johtaminen 1 op
 5. Valmentava johtaminen 2 op
 6. Osaamisen johtaminen ja kannustava esimiestyö 1 op
 7. Reilusti parempi työyhteisö - rakentava vuorovaikutus ja myötätunto 2 op
 8. Pedagoginen osaaminen ja arvot 2 op
 9. Ammattietiikka ja valta 2 op
 10. Tulevaisuusnäkökulma 1 op

Lisäksi hankkeen päätösseminaari järjestetään Helsingissä Musiikkitalolla marraskuussa 2019 Pidätämme oikeudet muutoksiin

Kohderyhmä: Taideyliopiston toteuttama koulutus on suunnattu erityisesti taidealojen oppilaitoksissa johtotehtävissä toimiville rehtoreille, johtajille ja johtotehtäviin kouluttautuville. Pääosa koulutuksesta toteutetaan lähiopetuksena Helsingissä Taideyliopiston tiloissa. Osassa koulutuksen lähiopetusjaksoja hyödynnetään myös yhteyksiä Savonlinna, Kokkolan ja Rovaniemen valtakunnallisten rinnakkaisryhmien kanssa.

Rinnakkaisissa ryhmissä Savonlinnassa, Kokkolassa ja Rovaniemellä kohderyhmät ovat: varhaiskasvatuksen, perus- ja yleissivistävän opetuksen, taiteen ja vapaan sivistystyön johtajat tehtävänimikkeestä riippumatta. Myös vastuutehtävien aloittamisesta kiinnostunut opetusalan henkilöstö voi osallistua koulutukseen (LTO:t, luokan- ja aineenopettajat, opinto-ohjaajat, varajohtajat ja -rehtorit...).

Koulutus toteutetaan rinnakkain Savonlinnassa, Kokkolassa, Rovaniemellä ja Helsingissä. Opetuksessa vaihtelee jokaisen ryhmän omat sekä ryhmien yhteiset, etäyhteydellä välittyvät opiskelupäivät. Rovaniemen lähiopetusryhmä on pääsääntöisesti tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä perus- ja yleissivistävän opetuksen henkilöstölle, mutta ryhmään ovat tervetulleita myös taiteen ja vapaan sivistystyön johtajat (opetusta voidaan eriyttää hyödyntämällä Taideyliopiston Helsingin ryhmän tarjontaa etäyhteyksien kautta). Rovaniemen ryhmään ilmoittaudutaan Lapin yliopiston kautta alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Taideyliopiston ryhmään ilmoittaudutaan Taideyliopiston ilmoittautumisen kautta (linkki tämän kuvauksen yhteydessä).

Koulutuksen järjestäjiä ovat Kokkolassa Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Rovaniemellä Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut ja Helsingissä Taideyliopiston Avoin kampus.

Etäosallistuminen: Osa opetuksesta toteutetaan valtakunnallisesti etäyhteyksiä hyödyntäen. Etäopetuksessa käytetään Adobe Connectia (AC), jonka käyttöä varten tarvitset (mielellään) kiinteän, nopean nettiyhteyden sekä kuulokemikrofonin tai tilamikrofonin. AC toimii selaimessa, joten erityistä ohjelmistoa sen vuoksi ei tarvitse koneelle asentaa. Kerromme mielellämme lisää toteutustavasta ja tarvittavasta välineistöstä etukäteen, ole yhteydessä!

Kustannukset: Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista lounas-, matka- ja majoituskuluista sekä tietoliikenneyhteyksiin tai -välineisiin liittyvistä kuluista (verkko-opetusalusta on käyttäjälle maksuton eikä vaadi lisenssiä tai koneelle asentamista).

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset sähköisellä lomakkeella perjantaihin 21.9.2018 mennessä. Taideyliopiston ryhmään otetaan enintään 22 osallistujaa. Katso peruutusehdot alta.

Peruutusehdot: Viimeisen ilmoittautumisajankohdan jälkeen peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätiedot: Sirke Pekkilä, projektipäällikkö p. 050-5262 004; sähköpostit muotoa sirke.pekkila@uniarts.fi

 

Ilmoittaudu koulutukseen