Courses

 

In the course calendar you will find Open University and Continuing Education courses.
You can find all of the Open University courses that are taught in English here.

The application period for courses starting in autumn 2020 will begin on 4 August and end on 18 August (courses integrated into degree studies) and on 24 August (courses arranged by the Open University).

We are following the progression of the coronavirus situation. If courses cannot by arranged as contact teaching, we will notify of any changes.

The studies arranged by our partner institutions have separate application dates, please check the times below.

null Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen oppimisen mahdollistajanaAika:

Paikka: Taideyliopisto, Helsinki

Sisältö:

Taideyliopiston Avoimen kampuksen järjestämä ”Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen oppimisen mahdollistajana” -koulutus syksyllä 2019 antaa välineitä ja rohkaisee pedagogiseen kehittämistyöhön, sekä tarjoaa konkreettisia menetelmiä erityisesti taidelähtöiseen työskentelyyn ja taideperustaisten menetelmien soveltamiseen ja hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisen tukena. Koulutus rohkaisee laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja antaa ideoita oppiainerajat ylittävään opetukseen ja välineitä monialaisten oppimiskokemusten rakentamiseen.

 

KOULUTUKSEN TIEDOT

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen ammattilaiset.

 

Tavoite

Kehitetään työskentelyä monipuolisissa oppimisympäristöissä kohti oppilaan kasvua eheyttävää opetusta. Kannustetaan opettajia luovan osaamisen ja omien kompetenssien löytämiseen ja hyödyntämiseen. Vahvistetaan opettajien yhteistyötä rakentavien yhteisöllisten työtapojen käyttöä. Koulutuksessa opettajat pääsevät itse ja yhdessä harjoittamaan ja syventämään taidelähtöisten menetelmien käyttöä ja uusia soveltamisen tapoja sekä kehittämään osaamista taidelähtöisessä opetustyössä.

 

Sisältö

Johdanto-osio, jossa perehdytään laaja-alaiseen oppimiseen, monilukutaitoon ja oppiainerajat ylittävään opetukseen. Niiden merkitys ja mahdollisuudet uuden OPSin ja oman työn kannalta.

Toiminnalliset työpajat sanataiteesta, kuvasta ja visuaalisesta taiteesta sekä äänestä ja musiikista. Tutustutaan menetelmiin ja työtapoihin yhdessä ja pienryhmissä. Kokeillaan ja harjoitellaan työtapoja ja reflektoidaan kokemuksia ryhmän kesken ja ryhmien välillä. Suunnitellaan menetelmien soveltamista omaan työhön.

Produktiotyöpaja, jossa hyödynnetään koulutuksen aikana syntyneitä pedagogisia oivalluksia ja työpajojen tuotoksia. Rakennetaan ryhmätyönä taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävä, moni-ilmaisullinen produktio ja jaetaan produktio sekä siitä syntyneet oppimiskokemukset ja sovellusideat ryhmien kesken.

 

Koulutuspaikkoja on 20 osallistujalle.

 

Kouluttajat

Laaja-alainen oppiminen, ääni ja musiikki sekä Produktiotyöpaja: musiikkikasvattaja, säveltäjä, sanoittaja ja sovittaja Anna Kuoppamäki

Sanataide: sanataideopettaja, lastenkirjailija Maami Snellman

Kuva- ja visuaalinen taide: taiteilija, kuvataideopettaja Maarit Myllynen

 

Suoritustapa

LÄHIPÄIVÄT 2019

6.9. klo 9:00-16:00 Johdanto laaja-alaiseen oppimiseen ja taidelähtöisiin menetelmiin, paikka: Sibelius-Akatemian T-talon Ackté 4. krs, Töölönkatu 28, 00260 Helsinki

20.9. klo 9:00-16:00 Toiminnallinen työpaja / sanataide, Sibelius-Akatemian T-talon Ackté 4. krs, Töölönkatu 28 Helsinki, 00260 Helsinki

4.10. klo 9:00-16:00 Toiminnallinen työpaja / kuva ja visuaalinen työskentely, Sibelius-Akatemian T-talon Iso kokoushuone T-327 3. krs, Töölönkatu 28 Helsinki, 00260 Helsinki

25.10. klo 9:00-16:00 Toiminnallinen työpaja / ääni ja musiikki, Sibelius-Akatemian T-talon Ackté 4. krs, Töölönkatu 28 Helsinki, 00260 Helsinki

15.-16.11.klo 9:00-16:00 Toiminnallinen ja integratiivinen työpaja / produktio, paikka vahvistetaan myöhemmin (Taideyliopiston tiloissa)

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus

sirke.pekkila@uniarts.fi puh. 050-5262 004

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Hinta

Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

 

Ilmoittautumiset

30.8.2019 mennessä

 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Varsinaisen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 100 euron peruutusmaksun. Ennen koulutuksen alkua estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö. Koulutuksen jo käynnistyttyä perimme peruuttamisesta tai ilman hyväksyttävää syytä keskeyttämisestä tai ilmoittamatta pois jättäytymisestä 100 euron keskeyttämismaksun.

 

Ilmoittaudu koulutukseen