Julkaisut

 

Digitarina laaja-alaisen osaamisen ja monilukutaidon välineenä – Opas opettajille


Verkkojulkaisun tavoitteena on rohkaista opettajia taiteita integroivaan ja digitaalisuutta hyödyntävään työskentelyyn. Oppaan tavoitteena  on tarjota opettajille välineitä ja tukea pedagogiseen kehittämistyöhön, jossa rakennetaan uusia työtapoja integratiiviseen ja oppiaineiden yhteistyötä kannustavaan oppimiseen. 

Julkaisu tukee uuden perusopetuksen opetussuunnitelman soveltamista käytännön opetustyöhön ja antaa välineitä erityisesti laaja-alaista oppimista ja monilukutaitoa edistävän opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Julkaisun voi ladata veloituksetta ja sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten.

Tutustu julkaisuun (pdf)