Avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta.

Taideyliopiston avoimen yliopiston toimintamuotoja ovat itse järjestetty opetus, tutkinto-opetukseen integroitu opetus ja yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävä opetus. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Helsingissä Taideyliopiston tiloissa.

Ota yhteyttä Taideyliopiston avoimen yliopiston henkilökuntaan: avoin@uniarts.fi. Avoimen kampuksen uutiskirjeet pääset tilaamaan tästä linkistä.

Avoimen yliopiston opetustarjonnan löydät sivulta Kurssit.

Ilmoittautuminen

 

Hakuajat lv:n 2019-2020 opetukseen ovat:

kausi  laji julkaistaan ilmoittautuminen alkaa ilmoittautuminen päättyy
kevät 2020 Tutkinto-opetukseen integroitu opetus 8.11.2019 mennessä 26.11. klo 9.00 10.12. klo 23.59
kevät 2020 Avoimen yo:n järjestämä opetus 8.11.2019 mennessä 26.11. klo 9.00 16.12. klo 23.59
kesä 2020 Avoin yo -opetus 1.4.2020 mennessä 7.4. klo 9.00 23.4. klo 23.59

 

 

Kurssit-alasivulta löydät ajankohtaisen opetustarjonnan. Kurssikalenteria voi selata mm. koulutusalan tai oppiaineen perusteella. Haku toimii esimerkiksi kurssin nimellä.

Aikaisempien lukukausien opetus on nähtävissä Opintopolku-palvelussa.

 

Ilmoittautuminen

Taideyliopiston avoimeen yliopistoon ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake, joka löytyy kurssikalenterista.

 

Hakuajan ulkopuolella yksittäisiä kursseja voi avautua haettavaksi myös muina aikoina, joten Kurssit-sivua kannattaa tarkkailla säännöllisesti. Pääsääntöisesti opintojaksoille valitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta usein opintojaksoihin voi liittyä myös tasokoe, koesoitto, motivaatiokirje, ennakkotehtävä tai vastaava. Näistä tiedotetaan opintojaksokohtaisesti. Opiskelupaikkapäätöksestä tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

 

Tutkinto-opetukseen integroitu opetus ja avoin haku

Tutkinto-opetukseen integroiduissa opinnoissa opiskelijavalinnasta päättää opetuksen järjestävä yksikkö. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti päivisin ja toteutetaan samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijavalinnat tehdään resurssien ja opiskelijoiden valmiuksien perusteella.

Avoimen haun kautta voi hyvin perustelluissa erityistapauksissa hakea opinto-oikeutta Taideyliopiston opetukseen, jota ei tarjota avoimessa yliopistossa. Avoimen haun kautta voi hakea luento-opetukseen ja ryhmäopetukseen. Henkilökohtaiseen opetukseen ei myönnetä avoimen yliopiston opinto-oikeuksia.

Opinto-oikeutta haetaan avoimen yliopiston hakuaikoina Taideyliopiston avoimen yliopiston kautta. Haku tulee kohdentaa tiettyyn opintojaksoon, joka on lukuvuoden opetustarjonnassa. Opinto-oikeus voidaan myöntää mikäli hakijan taustaopinnot ja valmiudet ovat riittävät ja opetusryhmissä on tilaa.

Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaisiin opetussuunnitelmat löytyvät Taideyliopiston verkkosivuilta. Kaikkea opetussuunnitelmien mukaista opetusta ei järjestetä vuosittain, opetusajat ovat opinto-oppaassa.

Lisätietoja erillisopinto-oikeuden hakemisesta voit kysyä avoimen yliopiston toimistosta: avoin@uniarts.fi.

 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova sen jälkeen kun opinto-oikeudesta on ilmoitettu opiskelijalle. Mahdolliset peruutukset tulee osoittaa Taideyliopiston avoimeen yliopistoon avoin@uniarts.fi viikkoa ennen kurssin alkua, ei kurssin opettajalle.

Jo maksettu kurssimaksu palautetaan vain sairastapauksessa lääkärintodistusta vastaan. Opintomaksua ei palauteta, mikäli opiskelija jättää saapumatta opetukseen tai keskeyttää opinnot. Mikäli opiskelija peruu opinto-oikeutensa peruutusehtojen vastaisesti, kurssin hinnasta veloitetaan opintomaksu täysimääräisenä.

Opiskelu avoimessa yliopistossa

Opintoneuvonta

Opettajat antavat henkilökohtaista opintoneuvontaa opetuksen yhteydessä ja vastaavat opintojen suorittamiseen liittyviin kysymyksiin. Yleistä opintoneuvontaa saa Taideyliopiston avoimen yliopiston henkilökunnalta: avoin@uniarts.fi. Avoimen yliopiston toimistossa vastataan myös opetuksen käytännön järjestelyjä koskeviin kysymyksiin.

Opiskelutaidot.fi-sivuilta löydät materiaalia avoimen yliopiston opiskelijan opiskelutaidoista, blogeja sekä tietoa opiskelutaitoilloista, joihin voi osallistua verkon kautta.

Erilaisista opiskelumahdollisuuksista ja avoimen yliopiston toiminnasta Suomessa löydät tietoa Opintopolku-verkkopalvelusta. Aikuiskoulutustuesta, opintovapaasta ym. opintososiaalisista asioista saa ajankohtaista tietoa TE-toimistosta, Kansaneläkelaitoksesta ja Koulutusrahastosta. 

Opintomaksut

Taideyliopiston avoin yliopisto perii lukukausittain opintomaksun opintopalveluista, opetuksen erityisjärjestelyistä ja oppimateriaaleista. Avoimen yliopiston itse järjestämässä opetuksessa, perusopetukseen integroidussa opetuksessa ja avoimen haun piiriin kuuluvassa opetuksessa opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan ja on 15 € opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden.

Opintomaksu voidaan palauttaa osallistumisen peruutuksen yhteydessä vain sairastapauksessa lääkärintodistuksella tai jos kurssi perutaan avoimen yliopiston puolesta.

Taideyliopiston avoimen yliopiston opintomaksuissa noudatetaan valtion maksuperustelakia 21.2.1992/150 sekä valtioneuvoston asetusta yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista 17.12.2009/1082. 

Osallistuminen opetukseen

Luento-opetukseen kannattaa osallistua mahdollisimman paljon, koska kuulusteluissa edellytetään luennoilla esitettyjen tietojen hallintaa. Läsnäolovaatimus luentokursseilla on yleensä n. 80 %. Mikäli opiskelija ei osallistu luennoille riittävästi, hänen tulee suorittaa lisätehtäviä, joista sovitaan erikseen kyseisen kurssin opettajan kanssa.

Ryhmätyöskentelyjaksoilla tai käytännön osaamista kehittävillä opintojaksoilla edellytetään aktiivista läsnäoloa ja osallistumista opetukseen.

Osallistumista koskevat kriteerit selvitetään opetuksen yhteydessä. Opiskelijan kannattaa varmistaa nämä kriteerit ajoissa. Joillakin opintojaksoilla saattaa olla mahdollista korvata pieni määrä poissaoloista lisätehtävillä, joista sovitaan opettajan kanssa. 

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät kuulu Taideyliopiston tapaturmavakuutuksen piiriin, joten heitä ei ole vakuutettu opetuksen yhteydessä sattuvien tapaturmien varalta. Vakuutuksen hankkiminen on kunkin opiskelijan omalla vastuulla.

Palaute

Opintojakson päättyessä opiskelijoita pyydetään usein täyttämään palautelomake. Palautteita käytetään opetuksen ja opintojen sisällön kehittämiseen. Palautetta avoimen yliopiston palveluista ja opinnoista voi lähettää myös avoimen yliopiston toimistoon.

Opintorekisteri ja tietosuoja

Opiskelija merkitään opintorekisteriin, kun hän on ilmoittautunut opetukseen ja saanut opinto-oikeuden. Avoimen yliopisto-opetuksen kaikki opintosuoritukset kirjataan Taideyliopiston opintorekisteriin.

Opintosuoritusotteita ja todistuksia voi pyytää avoimen yliopiston toimistosta. Todistusten toimitusaika on 1–2 viikkoa ja niitä pyydettäessä on opintomaksun oltava suoritettu.

Nimenmuutos tai uusi osoite tulee ilmoittaa viipymättä avoimen yliopiston toimistoon. Opintorekisterin tietoihin sovelletaan tietosuojalain ja -asetuksen säännöksiä.

Tietosuoja Taideyliopistossa

Opintojen liittäminen osaksi tutkintoa

Opiskelija voi halutessaan yhdistää avoimen yliopiston opintosuoritukset osaksi tutkintoaan sen mukaan, miten vastaanottava organisaatio päättää suoritusten vastaavuudesta. Avoimen yliopiston opinnot on suunniteltu Taideyliopiston tutkinto-opintoja vastaaviksi. Akatemioiden osastot/opetusneuvostot hyväksyvät avoimen yliopisto-opetuksen tutkintovaatimukset ja aineryhmät/opetusneuvostot hyväksyvät opettajat.

Opiskelu avoimessa yliopistossa ei johda tutkintoon, vaan yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi on pyrittävä pääsykokeen kautta.

Taideyliopiston oppimateriaalit

 

Yhteistyöoppilaitokset

Yhteistyöoppilaitokset

 

Tarjoamme kesäyliopistoille, kansalais- ja kansanopistoille sekä muille oppilaitoksille mahdollisuuden järjestää Taideyliopiston opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto-opetusta yhteistyössä kanssamme. Opinnot suunnitellaan yhdessä avoimen kampuksen ja akatemioiden kanssa.

Sinisistä palkeista löydät informaatiota ja ohjeita opiskelijoille sekä yhteistyöoppilaitoksille.

Lisätietoja:
Musiikki ja taidehallinto: mari.karjalainen@uniarts.fi
Tanssi ja teatteri: sari.svensson@uniarts.fi
Kuvataide: johanna.wahlstrom@uniarts.fi

 

Opiskelijoille

Avoimen yliopisto-opetuksen periaatteena on tarjota kaikille, koulutustaustasta riippumatta mahdollisuus yliopisto-opintoihin. Opetus vastaa yliopiston perusopetusta ja lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Näitä Avoimen yliopiston periaatteita noudatetaan myös yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävässä opetuksessa. Yhteistyöoppilaitokset ovat mm. kesäyliopistoja, kansalais- ja työväenopistoja sekä kansanopistoja.

Yhteistyöoppilaitokset järjestävät Taideyliopiston avoimen yliopiston opetusta eri puolella Suomea. Opettajina opinnoissa ovat Taideyliopiston omat opettajat tai muut yliopiston hyväksymät alan ammattilaiset ja asiantuntijat. Pyrkimyksenä on tarjota mahdollisuus taiteen yliopistotasoisiin opintoihin mahdollisimman laajasti.

Yhteistyöoppilaitoksille

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää Taideyliopiston avoimen yliopiston opetusta. Yhteistyöoppilaitokset ovat mm. kesäyliopistoja, työväenopistoja sekä kansanopistoja. Opettajina opinnoissa toimivat Taideyliopiston omat opettajat tai muut Taideyliopiston hyväksymät alan ammattilaiset ja asiantuntijat. Opetus vastaa yliopiston perusopetusta.

Taideyliopiston avoin yliopisto haluaa panostaa nykyisten yhteistyökumppaneiden lisäksi myös uusien yhteistyöoppilaitosten kanssa järjestettävään opetukseen. Ota yhteyttä meihin (avoin@uniarts.fi), jos olet kiinnostunut hakemaan opetuksen järjestämisoikeutta oppilaitoksessasi.

Aikataulu opetuksen järjestämisoikeuden hakemiseksi:

Kesä 2020 ja lukuvuosi 2020-2021: hakuaika 15.2.2020 mennessä
Lukuvuosi 2021-2022: hakuaika 31.12.2020 mennessä

Haluamme muistuttaa, että ennen opintojen järjestämisoikeuden hakemista on erityisen tärkeää selvittää opintojen tarve ja kysyntä alueella/paikkakunnalla.

Avoimen yliopisto-opintojen järjestämisoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella 15.2.2020 mennessä.

Tutustu myös yhteistyöoppilaitosohjeeseemme.
 

Esimerkkejä yhteistyöoppilaitoksissa toteutettuja opintojaksoista/-kokonaisuuksista

Musiikki ja taidehallinto

Musiikkiterapian perusopinnot (40 op) 

Varhaisiän musiikkikasvatus (3 op)

Lastenmusiikkikurssi (3 op)

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 op):
(järjestämisoikeutta voi hakea myös opintokokonaisuuden yksittäiselle jaksolle)

Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys (5 op)

Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi (5 op) 

Sponsorointi ja yritysyhteistyö (5 op)

Tekijänoikeudet ja sopimusjuridiikka (2 op)

International Creative Business Basics (3 op)

 

Tanssi ja teatteri

Tanssipedagogiikka (25 op)

Tanssitaide (20 op)

Näyttelijäntaide/Näyttelijäntyö (20-40 op)

Fyysinen teatterityö (25 op)

Klovneria (2 op)

Bouffon (2 op)

 

Uudet opintojaksot/kokonaisuudet:

Representaation kysymyksiä (2 op)

Tanssi ja kirjoittaminen (2 op)

Tanssi ja dramaturgia (2 op)

Kurkistuksia näyttelijäntaiteeseen (1 op)

 

 

Lisätietoja:
Musiikki ja taidehallinto: mari.karjalainen@uniarts.fi
Tanssi ja teatteri: sari.svensson@uniarts.fi
Kuvataide: johanna.wahlstrom@uniarts.fi

Avoin väylä yliopisto-opintoihin

Avoin väylä yliopisto-opintoihin

 

Hae Arts Managementin maisteriohjelmaan avoimen yliopiston väylän kautta

Taideyliopisto avaa Arts management -maisteriohjelmaan avoimen yliopiston väylän kevään 2021 haussa. Voit hakea maisteriohjelman tutkinto-opiskelijaksi suorittamalla Taideyliopiston avoimessa yliopistossa vähintään 20 opintopistettä Arts Managementin/taidehallinnon opintoja. Koska maisteriohjelma on englanninkielinen ja ryhmäkoko pieni, järjestetään avoimen yliopiston väylän kautta hakeville lisäksi englanninkielinen soveltuvuuskoe (haastattelu ja kirjallinen tehtävä). Lisäksi hakemukseen tulee liittää curriculum vitae.  Haku väylältä tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu yhteishaun sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

Avoimen yliopiston väylä on yksi polku tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa sitä, että avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollisuus päästä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.  Avoimen yliopiston väylän kautta yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakevalla tulee olla suoritettuina koulutusohjelman määrittelemät opinnot. Väylän kautta ei siirrytä automaattisesti tutkinto-opiskelijaksi, vaan koulutusohjelmat valitsevat opiskelijat valintaperusteiden mukaisesti osana opiskelijavalintaansa. Näin ollen kaikki Arts managementin avoimen yliopiston väylään ilmoittautuneet kutsutaan valintakokeiden soveltuvuusosioon. Arts managementin maisteriohjelmaan valitaan joka toinen vuosi noin 15 opiskelijaa, joista avoimen yliopiston väylän kiintiö on max. kolme opiskelijaa.

Mitä opintoja vaaditaan Arts managementin avoimen yliopiston opintojen väylään?

Mikäli hakija on suorittanut hyväksytysti Taideyliopiston (ennen v. 2013 Sibelius-Akatemian) Arts managementin/taidehallinnon avoimen yliopiston opintokokonaisuuden tai Arts Managementin tutkinto-opetukseen integroitua opetusta vähintään 20 opintopisteen verran, täyttää muut maisteriohjelman hakuehdot ja suorittaa hyväksytysti soveltuvuusosion (englanninkielinen haastattelu ja kirjallinen tehtävä ja CV), hän voi edetä Arts Management -maisteriopintoihin avoimen yliopiston väylää pitkin.  Avoimen yliopiston väyläopinnot hyväksi luetaan osaksi tutkintoa.

Avoimen yliopiston opinnot, joista vähintään 20 opintopisteen laajuiset väyläopinnot voi koostaa:

Huom! Väyläopinnoiksi voi myös yhdistää opintojaksoja alla olevista opintokokonaisuuksista.

Johdatus taidehallintoon (20 op)
Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet (20 op)
Kulttuuriyrittäjyyden opintokokonaisuus (25 op)
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 op)
Arts managementin tutkinto-opetukseen integroituja opintoja (20 op)

Omien opintojen suoritustilanteen voi tarkistaa osoitteesta avoin@uniarts.fi.

Mihin Arts managementin koulutusohjelmasta voi työllistyä?

Arts managementin opiskelija saavuttaa sellaiset johtamisen, talouden, viestinnän, tutkimuksen ja analyyttisen ajattelun valmiudet, että opinnot suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan eri taiteenaloilla ja kulttuuriteollisuuden osa-alueilla vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä.
 
Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä muun muassa orkestereiden intendentti- ja markkinointitehtävissä, museoiden kuraattori- ja yritysyhteistyötehtävissä, tutkimuslaitosten, kuntien sekä valtionhallinnon tutkimustehtävissä ja tapahtumatuotannossa, taidelaitosten tuotanto- ja yleisötyötehtävissä sekä taidealan liittojen johtotehtävissä. Moni toimii myös yrittäjänä perustamassaan levy-, tuotanto- tai kustannusyhtiössä.

Uusien väylien kehittäminen 2018-2020

Taideyliopiston on mukana Toinen reitti yliopistoon (TRY)  -hankkeessa. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja siinä on mukana 11 yliopistoa ja 30 eri oppiainetta. Hankkeen aikana pilotoidaan myös uusia reittejä yliopistoon, kuten Arts managementin väylä. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamista ja korkeakoulukelpoisuutta sekä edellytyksiä menestyä yliopisto-opinnoissa. TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Tämän vuoksi avoimen yliopiston opinnot kannattavat myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
 

mari.karjalainen@uniarts.fi

Puh. 050 384 3452