Fortbildning

Klicka här för att se aktuella fortbildningskurser.

Konstuniversitetets fortbildning erbjuder fortbildning för professionella i konstbranschen med mål att höja yrkeskomptetensen och för att stödja förnyandet av konst- och kulturlivet.

Fortbildningen erbjuder mångsida möjliheter för den som vill utbilda och utveckla sig själv, särskilt till yrkesverksamma inom musik, bild, dans och teater.

Kurserna och utbildningarna riktar sig till alla aktörer i konst- och kulturbranschen, so vill utveckla sitt samarbete i samspel med konstbranscherna. Fortbildningen erbjuder också experttjänster och ordnar beställningsutbildningar särskilt till organisationer, läroinrättningar och nätverk inom konst och de kreativa branscherna.